Przeszkolenia STCW / IMO

icoZintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
44
23,5
67,5
1170
PRZESZKOLENIE
7
8
15
750
UAKTUALNIENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
2
21
47
900
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR)
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
14
6
20
470
PRZESZKOLENIE
5
3
8
370
UAKTUALNIENIE
icoPrzeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego)
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
15
8
23
1990
PRZESZKOLENIE
5
3
8
290
UAKTUALNIENIE
icoPrzeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika (morskiego)
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
13
6
19
1990
PRZESZKOLENIE
4
4
8
1090
UAKTUALNIENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
5,5
5,5
11
270
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
13
7
20
590
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
31
10
41
790
PRZESZKOLENIE
8,5
1
9,5
350
UAKTUALNIENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
6,5
9,5
16
470
PRZESZKOLENIE
2
5
7
380
UAKTUALNIENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
17
13
30
750
PRZESZKOLENIE
3,5
4,5
8
380
UAKTUALNIENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
4
4
350
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
3
2
5
350
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie oficera ochrony armatora
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
17
6
23
1900
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
17
6
23
1900
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie oficera ochrony statku
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
10,5
4,5
15
1000
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
9
7
16
900
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
4
2
6
250
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie kierowania tłumem
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
4
2
6
250
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
10,5
2
12,5
490
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie współpracy ze służbami SAR
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
8
10
18
2600
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
19
3
22
680
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
20
3
23
680
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
11
1
12
490
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
9
9
450
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
20
10
30
2250
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie dydaktyczne dla instruktora STCW / IMO
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
22
44
66
1290
PRZESZKOLENIE
icoPrzeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
WYKŁADY [h]
ĆWICZENIA [h]
SUMA [h]
CENA [zł]
18
2,5
20,5
400
PRZESZKOLENIE