Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)

CZYTAJ WIĘCEJ

Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

CZYTAJ WIĘCEJ

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy

CZYTAJ WIĘCEJ

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy

CZYTAJ WIĘCEJ