POWRÓT

PN-EN ISO 9001:2015

Centrum Edukacyjne CERSAR otrzymało z dniem 17.10.2022 Certyfikat zaświadczający wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością – zgodny z wymogami norm/standardu: PN-EN ISO 9001:2015.