training in didactics instructor

Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora STCW / IMO

czas trwania: 6 dni (66 godzin)

wykłady: 22 godzin

ćwiczenia: 44 godzin

 • Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora STCW / IMO

 • Kurs dydaktyczny dla instruktorów STCW

 • Training in didactics instructor

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

dla rybaka*(i stermotorzysty)

dla studenta*(i pracownika naukowego)

dla żeglarza*(i motorowodniaka)

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora STCW / IMO
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie oraz kursu modelowego IMO 6.09.

Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć w morskich jednostkach edukacyjnych.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora trwa 6 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 12-20.03.2022 (6 dni zajęć) – brak wolnych miejsc
 • 28-29.05.22, 01-02.06.22, 04-05.06.22 (6 dni zajęć) – brak wolnych miejsc
 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: kwiecień 2023
 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: maj 2023
DataUwagi
11.11.2001 - .11.2001
01.04.2023 - 25.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.