training in didactics instructor

Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora STCW / IMO

czas trwania: 6 dni (66 godzin)

wykłady: 22 godzin

ćwiczenia: 44 godzin

 • Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora STCW / IMO

 • Kurs dydaktyczny dla instruktorów STCW

 • Training in didactics instructor

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

  dla rybaka*(i stermotorzysty)

   dla studenta*(i pracownika naukowego)

    dla żeglarza*(i motorowodniaka)

     * - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

     wybrane szkolenie dla:

     data rozpoczęcia szkolenia:

     Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora STCW / IMO
     Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
     Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
     cena łącznie

     Informacje podstawowe

     Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie oraz kursu modelowego IMO 6.09.

     Program kursu obejmuje opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć w morskich jednostkach edukacyjnych.

     Certyfikat

     Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

     Najbliższe terminy

     Przeszkolenie dydaktyczne dla instruktora trwa 6 dni.
     W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

     • 12-20.03.2022 (6 dni zajęć) – brak wolnych miejsc
     • 28-29.05.22, 01-02.06.22, 04-05.06.22 (6 dni zajęć) – brak wolnych miejsc
     • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: listopad 2022
     • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: grudzień 2022
     DataOpis
     11.11.2001 - .11.2001

     Informacje dodatkowe

     • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
     • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
     • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
     • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
     • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

     Sposób oceny

     • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
     • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

     Termin ważności

     Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.