poziom:

proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Przeszkolenie w celu uzyskania Å›wiadectwa ratownika (morskiego)

czas trwania: 3 dni (23 godzin)

wykłady: 15 godzin

ćwiczenia: 8 godzin

 • Przeszkolenie w celu uzyskania Å›wiadectwa ratownika

 • Kurs na świadectwo ratownika morskiego

 • Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

 • Ratownik Morski

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczÄ™ciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w celu uzyskania Å›wiadectwa ratownika (morskiego)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / UrzÄ…d Morski (Åšwiadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15 zł
cena Å‚Ä…cznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.23.

Program kursu obejmuje uzyskanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji dowódcy zbiorowych środków ratunkowych oraz m.in. kierowanie łodzią ratowniczą oraz tratwą lub łodzią ratunkową podczas wodowania i po zwodowaniu, obsługa silnika łodzi ratowniczej i ratunkowej, kierowanie rozbitkami na środkach ratunkowych, wykorzystanie urządzeń do lokalizacji, łączności i sygnalizacji, zastosowanie pierwszej pomocy w stosunku do rozbitków.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie na świadectwo ratownika trwa 3 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
25.10.2022 - 26.10.2022brak wolnych miejsc
02.11.2022 - 03.11.2022(ÅšR-CZ) - brak wolnych miejsc
08.11.2022 - 09.11.2022brak wolnych miejsc
16.11.2022 - 17.11.2022(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.11.2022 - 25.11.2022(CZ-PT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.11.2022 - 30.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.12.2022 - 07.12.2022
12.12.2022 - 13.12.2022(PN-WT) - przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
21.12.2022 - 22.12.2022(ÅšR-CZ) - przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
28.12.2022 - 29.12.2022(ÅšR-CZ) - przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
11.01.2023 - 12.01.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
16.01.2023 - 17.01.2023(PN-WT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.01.2023 - 25.01.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
02.02.2023 - 03.02.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
08.02.2023 - 09.02.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.02.2023 - 16.02.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.02.2023 - 23.02.2023(ÅšR-CZ) - przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
01.03.2023 - 02.03.2023(ÅšR-CZ) - przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
08.03.2023 - 09.03.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
14.03.2023 - 15.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.03.2023 - 23.03.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
30.03.2023 - 31.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.04.2023 - 07.04.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
13.04.2023 - 14.04.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
20.04.2023 - 21.04.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
27.04.2023 - 28.04.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
10.05.2023 - 11.05.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
15.05.2023 - 16.05.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
25.05.2023 - 26.05.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
01.06.2023 - 02.06.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
05.06.2023 - 06.06.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
12.06.2023 - 13.06.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
16.06.2023 - 17.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.06.2023 - 20.06.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
26.06.2023 - 27.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
/zapisy do 23.06.2023/
04.07.2023 - 06.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
/zapisy do 01.07.2023/
11.07.2023 - 13.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
18.07.2023 - 20.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.07.2023 - 27.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.08.2023 - 03.08.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
08.08.2023 - 10.08.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
16.08.2023 - 18.08.2023(ÅšR-PT) - przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
22.08.2023 - 24.08.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
29.08.2023 - 31.08.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
05.09.2023 - 07.09.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
13.09.2023 - 15.09.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
19.09.2023 - 21.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.09.2023 - 27.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
03.10.2023 - 05.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
10.10.2023 - 12.10.2023brak wolnych miejsc
17.10.2023 - 19.10.2023brak wolnych miejsc
24.10.2023 - 26.10.2023brak wolnych miejsc
07.11.2023 - 09.11.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
14.11.2023 - 16.11.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
21.11.2023 - 23.11.2023przed rejestracjÄ… prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostÄ™pność
28.11.2023 - 30.11.2023brak wolnych miejsc - prosimy o rejestracjÄ™ na kolejny termin
05.12.2023 - 07.12.2023brak wolnych miejsc
12.12.2023 - 14.12.2023brak wolnych miejsc
19.12.2023 - 21.12.2023brak wolnych miejsc - prosimy o rejestracjÄ™ na kolejny termin

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego Å›wiadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz min. 6-miesiÄ™cznej praktyki pÅ‚ywania odbytej na statkach morskich.
 • W przypadku posiadania tego Å›wiadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy doÅ‚Ä…czyć do niego poÅ›wiadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentycznoÅ›ci.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystÄ…pienia do zajęć jest wczeÅ›niejsza rezerwacja kursu przez stronÄ™ internetowÄ… lub telefoniczna oraz dokonanie zapÅ‚aty za kurs i opÅ‚atÄ™ administracyjnÄ… za świadectwa wydawane przez UrzÄ…d Morski (20 zÅ‚).
 • Przed rozpoczÄ™ciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczÄ™cia kursu) należy dostarczyć nastÄ™pujÄ…ce dokumenty:
  – świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności),
  – książeczkę żeglarską dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania,
  – zdjęcie do certyfikatu.
  Oryginały w/w dokumentów należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić je do weryfikacji.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W cenÄ™ kursu wliczona jest kawa i herbata podczas wykÅ‚adów.

Sposób oceny

 • WykÅ‚ady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejÄ™tnoÅ›ci.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt maÅ‚ej iloÅ›ci zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeÅ„ /np. awaria, remont itp./ zwiÄ…zanych z łodziÄ… ratunkowÄ…) zajÄ™cia na wodzie mogÄ… zostać przeÅ‚ożone na inny termin – wykraczajÄ…cy poza wstÄ™pnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).