poziom:

proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego)

czas trwania: 2 dni (23 godzin)

wykłady: 15 godzin

ćwiczenia: 8 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.23.

Program kursu obejmuje uzyskanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji dowódcy zbiorowych środków ratunkowych oraz m.in. kierowanie łodzią ratowniczą oraz tratwą lub łodzią ratunkową podczas wodowania i po zwodowaniu, obsługa silnika łodzi ratowniczej i ratunkowej, kierowanie rozbitkami na środkach ratunkowych, wykorzystanie urządzeń do lokalizacji, łączności i sygnalizacji, zastosowanie pierwszej pomocy w stosunku do rozbitków.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie na świadectwo ratownika trwa 2 dni – od wtorku do środy.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 22-23.02.2022
 • 01-02.03.2022
 • 15-16.03.2022
 • 29-30.03.2022
 • 12-13.04.2022
 • 27.04.-28.04.2022
 • 04.05.-05.05.2022
 • 17.05.-18.05.2022
 • 24.05.-25.05.2022
 • 31.05.-01.06.2022
 • 07.06.-08.06.2022
 • 14.06.-15.06.2022
 • 21.06.-22.06.2022
 • 28.06.-29.06.2022
 • 05.07.-06.07.2022
 • 12.07.-13.07.2022
 • 19.07.-20.07.2022
 • 26.07.-27.07.2022
 • 02.08.-03.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 09.08.-10.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 16.08.-17.08.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 23.08.-24.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 30.08.-31.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 06.09.-07.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 13.09.-14.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 20.09.-21.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 27.09.-28.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 04.10.-05.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 11.10.-12.10.2022
 • 18.10.-19.10.2022
 • 25.10.-26.10.2022
 • 02.11.-03.11.2022 (ŚR-CZ)
 • 08.11.-09.11.2022
 • 15.11.-16.11.2022
 • 22.11.-23.11.2022
 • 29.11.-30.11.2022
 • 06.12.-07.12.2022
 • 13.12.-14.12.2022
 • 20.12.-21.12.2022
 • 28.12.-29.12.2022 (ŚR-CZ)
 • 10.01.-11.01.2022

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz min. 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.
 • W przypadku posiadania tego świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności)
  – książeczkę żeglarską dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania
  – zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas wykładów.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z łodzią ratunkową) zajęcia na wodzie mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

 

 

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Kurs na świadectwo ratownika morskiego

Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Ratownik Morski