poziom:

proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego)

czas trwania: 2 dni (23 godzin)

wykłady: 15 godzin

ćwiczenia: 8 godzin

 • Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

 • Kurs na świadectwo ratownika morskiego

 • Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

 • Ratownik Morski

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.23.

Program kursu obejmuje uzyskanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji dowódcy zbiorowych środków ratunkowych oraz m.in. kierowanie łodzią ratowniczą oraz tratwą lub łodzią ratunkową podczas wodowania i po zwodowaniu, obsługa silnika łodzi ratowniczej i ratunkowej, kierowanie rozbitkami na środkach ratunkowych, wykorzystanie urządzeń do lokalizacji, łączności i sygnalizacji, zastosowanie pierwszej pomocy w stosunku do rozbitków.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie na świadectwo ratownika trwa 2 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
25.10.2022 - 26.10.2022brak wolnych miejsc
02.11.2022 - 03.11.2022(ŚR-CZ) - brak wolnych miejsc
08.11.2022 - 09.11.2022brak wolnych miejsc
16.11.2022 - 17.11.2022(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.11.2022 - 25.11.2022(CZ-PT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.11.2022 - 30.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.12.2022 - 07.12.2022
12.12.2022 - 13.12.2022(PN-WT) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
21.12.2022 - 22.12.2022(ŚR-CZ) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
28.12.2022 - 29.12.2022(ŚR-CZ) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
11.01.2023 - 12.01.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
16.01.2023 - 17.01.2023(PN-WT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.01.2023 - 25.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
02.02.2023 - 03.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
08.02.2023 - 09.02.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.02.2023 - 16.02.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.02.2023 - 23.02.2023(ŚR-CZ) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
01.03.2023 - 02.03.2023(ŚR-CZ) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
08.03.2023 - 09.03.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
14.03.2023 - 15.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.03.2023 - 23.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
30.03.2023 - 31.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
06.04.2023 - 07.04.2023
13.04.2023 - 14.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
20.04.2023 - 21.04.2023
27.04.2023 - 28.04.2023
09.05.2023 - 10.05.2023
16.05.2023 - 17.05.2023
23.05.2023 - 24.05.2023
30.05.2023 - 31.05.2023
06.06.2023 - 07.06.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
13.06.2023 - 14.06.2023
20.06.2023 - 21.06.2023
27.06.2023 - 28.06.2023

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz min. 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.
 • W przypadku posiadania tego świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności),
  – książeczkę żeglarską dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania,
  – zdjęcie do certyfikatu.
  Oryginały w/w dokumentów należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić je do weryfikacji.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas wykładów.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z łodzią ratunkową) zajęcia na wodzie mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).