poziom:

training for a company security officer (CSO)

Przeszkolenie oficera ochrony armatora

czas trwania: 3 dni (23 godzin)

wykłady: 17 godzin

ćwiczenia: 6 godzin

 • Przeszkolenie oficera ochrony armatora

 • Training for a company security officer

 • Oficer Ochrony Armatora

 • CSO

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie oficera ochrony armatora
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz sekcji 13.1 w części A Kodeksu ISPS.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, zachowywanie spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie i ocenianie ryzyka i zagrożeń, identyfikację i sposoby postępowania z materiałami niebezpiecznymi, znajomość zasad przeszukiwania pomieszczeń i osób, utrzymywanie ochrony na statku na styku statek – obiekt portowy.

Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnienia funkcji oficera ochrony armatora.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego trwa 2 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
19.01.2023 - 20.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
16.02.2023 - 17.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
16.03.2023 - 17.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
13.04.2023 - 14.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.