poziom:

training for a company security officer (CSO)

Przeszkolenie oficera ochrony armatora

czas trwania: 3 dni (23 godzin)

wykłady: 17 godzin

ćwiczenia: 6 godzin

Wybierz termin dla siebie

ZADZWOŃ lub NAPISZ do nas i ZAPISZ SIĘ na listę oczekujących na ten kurs.

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz sekcji 13.1 w części A Kodeksu ISPS.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, zachowywanie spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie i ocenianie ryzyka i zagrożeń, identyfikację i sposoby postępowania z materiałami niebezpiecznymi, znajomość zasad przeszukiwania pomieszczeń i osób, utrzymywanie ochrony na statku na styku statek – obiekt portowy.

Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnienia funkcji oficera ochrony armatora.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Informacje dodatkowe

  • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
  • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
  • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
  • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
  • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
  • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

  • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
  • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

Uwagi

Przeszkolenie oficera ochrony armatora

Training for a company security officer

Oficer Ochrony Armatora

CSO