poziom:

training for a port facility security officer (PFSO)

Przeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego

czas trwania: 2 dni (23 godzin)

wykłady: 17 godzin

ćwiczenia: 6 godzin

 • Przeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego

 • Training for a port facility security officer

 • Oficer Ochrony Obiektu Portowego

 • PFSO

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

  dla rybaka*(i stermotorzysty)

   dla studenta*(i pracownika naukowego)

    dla żeglarza*(i motorowodniaka)

     * - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

     wybrane szkolenie dla:

     data rozpoczęcia szkolenia:

     Przeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego
     Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
     Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
     cena łącznie

     Informacje podstawowe

     Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego oraz konwencji SOLAS.

     Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, zachowywanie spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie i ocenianie ryzyka i zagrożeń, identyfikację i sposoby postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi, znajomość zachowań ludzkich i stosunków interpersonalnych, ocenę ochrony portu i obiektu portowego.
     Celem kursu jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do pełnienia funkcji oficera ochrony obiektu portowego.

     Certyfikat

     Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

     Najbliższe terminy

     Przeszkolenie oficera ochrony obiektu portowego trwa 2 dni.
     W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

     • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: listopad 2022
     • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: grudzień 2022
     DataOpis
     09.06.2022 - 10.06.2022brak wolnych miejsc
     07.07.2022 - 08.07.2022brak wolnych miejsc

     Informacje dodatkowe

     • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
     • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
     • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty
     • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
     • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
     • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

     Sposób oceny

     • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
     • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

     Termin ważności

     Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.