poziom:

ship security officer

Przeszkolenie oficera ochrony statku

czas trwania: 2 dni (15 godzin)

wykłady: 10,5 godzin

ćwiczenia: 4,5 godzin

 • Przeszkolenie oficera ochrony statku

 • Training for a ship security officer

 • Oficer Ochrony Statku

 • SSO

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie oficera ochrony statku
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.19.

Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, techniki zachowywania spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie w relacji z innymi członkami załogi i pasażerami, ocenianie ryzyka i zagrożeń przy braku ochrony, utrzymywanie i nadzorowanie wdrażania planu ochrony statku, przeprowadzanie regularnych kontroli statku w celu upewnienia się, że zostały wdrożone i są utrzymywane właściwe środki ochrony.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie oficera ochrony statku trwa 2 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
30.09.2022 - 01.10.2022brak wolnych miejsc
28.10.2022 - 29.10.2022brak wolnych miejsc
03.02.2023 - 04.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.02.2023 - 24.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
30.03.2023 - 31.03.2023
27.04.2023 - 28.04.2023

Wymagania wstępne

Posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – Kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem).
  – Kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 12-miesięczną praktykę pływania .
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W cenę kursu wliczona jest  kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.