poziom:

ship security officer

Przeszkolenie oficera ochrony statku

czas trwania: 2 dni (15 godzin)

wykłady: 10,5 godzin

ćwiczenia: 4,5 godzin

 • Przeszkolenie oficera ochrony statku

 • Training for a ship security officer

 • Oficer Ochrony Statku

 • SSO

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

  dla rybaka*(i stermotorzysty)

   dla studenta*(i pracownika naukowego)

    dla żeglarza*(i motorowodniaka)

     DODATKOWY TERMIN

     dla marynarza(i pracownika na statku)

      dla rybaka*(i stermotorzysty)

       dla studenta*(i pracownika naukowego)

        dla żeglarza*(i motorowodniaka)

         * - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

         wybrane szkolenie dla:

         data rozpoczęcia szkolenia:

         Przeszkolenie oficera ochrony statku
         Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
         Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
         cena łącznie

         Informacje podstawowe

         Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.19.

         Program kursu obejmuje rozpoznawanie zagrożeń, techniki zachowywania spokoju w sytuacjach zagrożenia, opanowanie w relacji z innymi członkami załogi i pasażerami, ocenianie ryzyka i zagrożeń przy braku ochrony, utrzymywanie i nadzorowanie wdrażania planu ochrony statku, przeprowadzanie regularnych kontroli statku w celu upewnienia się, że zostały wdrożone i są utrzymywane właściwe środki ochrony.

         Certyfikat

         Podczas dokonywania rezerwacji kursu należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

         Najbliższe terminy

         Przeszkolenie oficera ochrony statku trwa 2 dni.
         Terminy zajęć ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi osobami:

         • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: czerwiec 2024
         • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: lipiec 2024
         DataUwagi
         30.09.2022 - 01.10.2022brak wolnych miejsc
         28.10.2022 - 29.10.2022brak wolnych miejsc
         03.02.2023 - 04.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
         23.02.2023 - 24.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
         30.03.2023 - 31.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
         27.04.2023 - 28.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
         DODATKOWY TERMIN
         DataUwagi
         20.11.2023 - 23.11.2023Dodatkowy termin szkolenia - po indywidualnym ustaleniu

         Wymagania wstępne

         Posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich.

         Informacje dodatkowe

         • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
         • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
          – Kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem).
          – Kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 12-miesięczną praktykę pływania .
         • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
         • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
         • W cenę kursu wliczona jest  kawa i herbata podczas zajęć.
         • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

         Sposób oceny

         • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
         • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

         Termin ważności

         Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.