motorboat helmsman

Zawodowy sternik motorowodny ISSA/PZMWiNW – uzupełnienie do przeszkolenia na świadectwo starszego ratownika

czas trwania: 1-2 dni (4-6 godzin)

wykłady: 2-3 godzin

ćwiczenia: 2-3 godzin

  • sternik motorowodny

  • motorboat helmsman

  • ISSA

  • PZMWiNW

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

dla rybaka*(i stermotorzysty)

dla studenta*(i pracownika naukowego)

dla żeglarza*(i motorowodniaka)

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Zawodowy sternik motorowodny ISSA/PZMWiNW – uzupełnienie do przeszkolenia na świadectwo starszego ratownika
cena łącznie

Informacje podstawowe

Kurs na sternika motorowodnego (ISSA i/lub PZMWiNW) będący uzupełnieniem przeszkolenia w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika (morskiego) – niezbędny do wykonywania niektórych zawodów.
Szkolenie obejmuje zagadnienia przewidziane programem szkolenia motorowodnego i umożliwia podejście do egzaminu ISSA i/lub PZMWiNW.

Certyfikat

Podana cena nie obejmuje egzaminu i wydania patentu.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.
Konieczny udział w przeszkoleniu w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika (morskiego).

Termin ważności

Po zdaniu egzaminu uzyskany patent jest bezterminowy.