UAKTUALNIENIE

poziom:

proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego)

czas trwania: 1 dni (8 godzin)

wykłady: 5 godzin

ćwiczenia: 3 godzin

 • Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika

 • Odnowienie kursu na świadectwo ratownika morskiego

 • Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats – refreshment

 • Ratownik Morski - odnowienie

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika (morskiego)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.23.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające na świadectwo ratownika trwa 1 dzień – w czwartek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
29.10.2022 - 29.10.2022brak wolnych miejsc
05.11.2022 - 05.11.2022brak wolnych miejsc
12.11.2022 - 12.11.2022brak wolnych miejsc
19.11.2022 - 19.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
26.11.2022 - 26.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
10.12.2022 - 10.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
17.12.2022 - 17.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
07.01.2023 - 07.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
14.01.2023 - 14.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
21.01.2023 - 21.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
28.01.2023 - 28.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
04.02.2023 - 04.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
11.02.2023 - 11.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
18.02.2023 - 18.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
25.02.2023 - 25.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
11.03.2023 - 11.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
18.03.2023 - 18.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.03.2023 - 25.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
01.04.2023 - 01.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.04.2023 - 08.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.04.2023 - 15.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.04.2023 - 22.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.04.2023 - 29.04.2023SO - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
04.05.2023 - 04.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(zajęcia odbędą się po skompletowaniu grupy szkoleniowej)
11.05.2023 - 11.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
18.05.2023 - 18.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
25.05.2023 - 25.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
01.06.2023 - 01.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
11.06.2023 - 11.06.2023ND - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.06.2023 - 15.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.06.2023 - 22.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.06.2023 - 29.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.07.2023 - 06.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.07.2023 - 13.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.07.2023 - 20.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
28.07.2023 - 28.07.2023(PT) są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
03.08.2023 - 03.08.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
11.08.2023 - 11.08.2023(PT) są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
17.08.2023 - 17.08.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.08.2023 - 24.08.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
31.08.2023 - 31.08.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
07.09.2023 - 07.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
14.09.2023 - 14.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
21.09.2023 - 21.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
28.09.2023 - 28.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
05.10.2023 - 05.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
12.10.2023 - 12.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.10.2023 - 19.10.2023
26.10.2023 - 26.10.2023
02.11.2023 - 02.11.2023organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
09.11.2023 - 09.11.2023
16.11.2023 - 16.11.2023
23.11.2023 - 23.11.2023
30.11.2023 - 30.11.2023
07.12.2023 - 07.12.2023
14.12.2023 - 14.12.2023
21.12.2023 - 21.12.2023
28.12.2023 - 28.12.2023organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa ratownika lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa,
  – kopię pierwszej strony książeczki żeglarskiej (ze zdjęciem),
  – kopię wpisów do książeczki żeglarskiej dokumentujących min. 6-miesięczną praktykę pływania.
  Oryginały w/w dokumentów należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić je do weryfikacji.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas wykładów.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi