UAKTUALNIENIE

poziom:

basic safety training in personal survival techniques – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

czas trwania: 1 dni (8 godzin)

wykłady: 5 godzin

ćwiczenia: 3 godzin

 • Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

 • Odnowienie kursu Indywidualne Techniki Ratunkowe

 • Basic safety training in personal survival techniques – refreshment

 • Odnowienie ITR

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych trwa 1 dzień – w piątek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataOpis
28.10.2022 - 28.10.2022brak wolnych miejsc
04.11.2022 - 04.11.2022brak wolnych miejsc
12.11.2020 - 12.11.202012.11. 2022 (SO) - brak wolnych miejsc
18.11.2022 - 18.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.11.2022 - 25.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
09.12.2022 - 09.12.2022
16.12.2022 - 16.12.2022
23.12.2022 - 23.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
30.12.2022 - 30.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
07.01.2023 - 07.01.2023(SO) – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
13.01.2023 - 13.01.2023
20.01.2023 - 20.01.2023
27.01.2023 - 27.01.2023
03.01.2023 - 03.01.2023
10.02.2023 - 10.02.2023
17.02.2023 - 17.02.2023
24.02.2023 - 24.02.2023

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu,  oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiany certyfikat
  – książeczkę żeglarską dokumentują min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki; osoby z długimi włosami powinny mieć czepek kąpielowy,
  Osoby niespełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych!
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z pływalnią) zajęcia basenowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).