UAKTUALNIENIE

poziom:

basic safety training in fire prevention & fire fighting – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy

czas trwania: 1 lub 2 dni (7 godzin)

wykłady: 2 godzin

ćwiczenia: 5 godzin

 • Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień podstawowy

 • Odnowienie kursu PPOŻ - stopień podstawowy

 • Basic safety training in fire prevention & fire fighting – refreshment

 • Ochrona p.poż. STCW - stopień podstawowy - odnowienie

 • BFF – refreshment

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.20.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy trwa 1 dzień – czwartek
(ze względow organizacyjnych zastrzegamy możliwość przedłużenia szkolenia do 2 dni – czwartek i piątek).
W najbliższym czasie zajęcia planowane są w dniach:

DataUwagi
27.10.2022 - 27.10.2022brak wolnych miejsc
03.11.2022 - 03.11.2022brak wolnych miejsc
10.11.2020 - 10.11.2020brak wolnych miejsc
17.11.2022 - 17.11.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
24.11.2022 - 24.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.12.2022 - 08.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.12.2022 - 15.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.12.2022 - 22.12.2022brak wolnych miejsc - prosimy wybrać inny termin kursu
29.12.2022 - 30.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(kurs w tym terminie możemy przeprowadzić tylko dla grupy zorganizowanej złożonej z min. 6 osób).
05.01.2023 - 06.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(kurs w tym terminie możemy przeprowadzić tylko dla grupy zorganizowanej złożonej z min. 6 osób).
12.01.2023 - 13.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.01.2023 - 20.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
26.01.2023 - 27.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
02.02.2023 - 02.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(kurs w tym terminie możemy przeprowadzić tylko po zgłoszeniu grupy zorganizowanej złożonej z min. 6 osób).
09.02.2023 - 09.02.2023
16.02.2023 - 17.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.02.2023 - 24.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
09.03.2023 - 10.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
16.03.2023 - 17.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.03.2023 - 24.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
30.03.2023 - 30.03.2023
06.04.2023 - 06.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
13.04.2023 - 13.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
20.04.2023 - 20.04.2023
27.04.2023 - 27.04.2023
11.05.2023 - 11.05.2023
18.05.2023 - 18.05.2023
25.05.2023 - 25.05.2023
01.06.2023 - 01.06.2023
15.06.2023 - 15.06.2023
22.06.2023 - 22.06.2023
29.06.2023 - 29.06.2023
DataUwagi
22.03.2023 - 22.03.2023(ŚR) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność (dodatkowy termin)
29.03.2023 - 29.03.2023(ŚR) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność (dodatkowy termin)
05.04.2023 - 05.04.2023(ŚR) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność (dodatkowy termin)

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiany certyfikat,
  – książeczkę żeglarską dokumentują min. 6-miesięczną praktykę pływania.
  Oryginały w/w dokumentów należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić je do weryfikacji.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  na poligonie p.poż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
  Osoby niespełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z poligonem p.poż.) zajęcia poligonowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).