UAKTUALNIENIE

poziom:

training in advanced fire fighting – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

czas trwania: 1 lub 2 dni (8 godzin)

wykłady: 3,5 godzin

ćwiczenia: 4,5 godzin

 • Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy

 • Odnowienie kursu PPOŻ - stopień wyższy

 • Training in advanced fire fighting – refreshment

 • Ochrona p.poż. STCW - stopień wyższy - odnowienie

 • AFF – refreshment

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy trwa 1 dzień – czwartek
(ze względow organizacyjnych zastrzegamy możliwość przedłużenia szkolenia do 2 dni – czwartek i piątek).
W najbliższym czasie zajęcia planowane są w dniach:

DataOpis
03.11.2022 - 03.11.2022brak wolnych miejsc
10.11.2020 - 10.11.2020brak wolnych miejsc
17.11.2022 - 17.11.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
24.11.2022 - 24.11.2022brak wolnych miejsc
08.12.2022 - 08.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.12.2022 - 15.12.2022
22.12.2022 - 22.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
29.12.2022 - 29.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
05.01.2023 - 05.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
12.01.2023 - 12.01.2023
19.01.2023 - 19.01.2023
26.01.2023 - 26.01.2023
02.02.2023 - 02.02.2023
09.02.2023 - 09.02.2023
16.02.2023 - 16.02.2023
23.02.2023 - 23.02.2023
02.03.2023 - 02.03.2023

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu  oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na poligonie p.poż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
  Osoby niespełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z poligonem p.poż.) zajęcia poligonowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).