UAKTUALNIENIE

poziom:

training in advanced fire fighting – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

czas trwania: 1 dni (8 godzin)

wykłady: 3,5 godzin

ćwiczenia: 4,5 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy trwa 1 dzień.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 13.01.2022
 • 20.01.2022
 • 27.01.2022
 • 03.02.2022
 • 10.02.2022
 • 17.02.2022
 • 17.03.2022
 • 14.04.2022
 • 12.05.2022
 • 09.06.2022
 • 23.06.2022 – brak wolnych miejsc
 • 28.07.2022 – brak wolnych miejsc
 • 18.08.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 25.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 01.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 08.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 15.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 22.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 29.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 06.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 13.10.2022
 • 20.10.2022
 • 27.10.2022
 • 03.11.2022
 • 10.11.2022
 • 17.11.2022
 • 24.11.2022
 • 01.12.2022
 • 08.12.2022
 • 15.12.2022
 • 22.12.2022
 • 29.12.2022
 • 12.01.2022

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu  oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  – na poligonie p.poż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
  Osoby niespełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z poligonem p.poż.) zajęcia poligonowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

 

 

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

Odnowienie kursu PPOŻ – stopień wyższy

Training in advanced fire fighting – refreshment

Ochrona p.poż. STCW – stopień wyższy – odnowienie

AFF – refreshment