UAKTUALNIENIE

poziom:

training in advanced fire fighting – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

czas trwania: 1 dni (8 godzin)

wykłady: 3,5 godzin

ćwiczenia: 4,5 godzin

 • Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy

 • Odnowienie kursu PPOŻ - stopień wyższy

 • Training in advanced fire fighting – refreshment

 • Ochrona p.poż. STCW - stopień wyższy - odnowienie

 • AFF – refreshment

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy trwa 1 dzień – czwartek lub piątek
UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy do końca tygodnia poprzedzającego szkolenie!
W najbliższym czasie szkolenia planowane są w dniach:

DataUwagi
03.11.2022 - 03.11.2022brak wolnych miejsc
10.11.2020 - 10.11.2020brak wolnych miejsc
17.11.2022 - 17.11.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
24.11.2022 - 24.11.2022brak wolnych miejsc
08.12.2022 - 08.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
15.12.2022 - 15.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
22.12.2022 - 22.12.2022brak wolnych miejsc - prosimy wybrać inny termin kursu
29.12.2022 - 29.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(kurs w tym terminie możemy przeprowadzić tylko dla grupy zorganizowanej złożonej z min. 6 osób).
05.01.2023 - 05.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(kurs w tym terminie możemy przeprowadzić tylko dla grupy zorganizowanej złożonej z min. 6 osób).
12.01.2023 - 12.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
19.01.2023 - 19.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
26.01.2023 - 26.01.2023brak wolnych miejsc - prosimy wybrać inny termin kursu
02.02.2023 - 02.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
09.02.2023 - 09.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
16.02.2023 - 16.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
23.02.2023 - 23.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
02.03.2023 - 02.03.2023
22.03.2023 - 22.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
29.03.2023 - 29.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
19.04.2023 - 19.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
26.04.2023 - 26.04.2023brak wolnych miejsc
10.05.2023 - 10.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
18.05.2023 - 18.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
25.05.2023 - 25.05.2023brak wolnych miejsc
01.06.2023 - 01.06.2023brak wolnych miejsc
15.06.2023 - 15.06.2023zapisy do 11.06.2023
/zajęcia odbędą się po zebraniu grupy przynajmniej 6 kursantów/
22.06.2023 - 22.06.2023zapisy do 18.06.2023
/zajęcia odbędą się po zebraniu grupy przynajmniej 6 kursantów/
29.06.2023 - 29.06.2023zapisy do 25.06.2023
/zajęcia odbędą się po zebraniu grupy przynajmniej 6 kursantów/
06.07.2023 - 06.07.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
13.07.2023 - 13.07.2023brak wolnych miejsc
20.07.2023 - 20.07.2023zapisy do 16.07.2023
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
28.07.2023 - 28.07.2023PT - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
03.08.2023 - 03.08.2023zapisy do 30.07.2023
11.08.2023 - 11.08.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
17.08.2023 - 17.08.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.08.2023 - 25.08.2023zapisy do 20.08.2023
przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
31.08.2023 - 31.08.2023zapisy do 27.08.2023
przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
08.09.2023 - 9.09.2023zapisy do 03.09.2023
przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
14.09.2023 - 14.09.2023zapisy do 10.09.2023
brak wolnych miejsc
22.09.2023 - 23.09.2023zapisy do 17.09.2023
przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
28.09.2023 - 28.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
12.10.2023 - 12.10.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
26.10.2023 - 26.10.2023zapisy do 22.10.2023
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
09.11.2023 - 09.11.2023zapisy do 07.11.2023
organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
23.11.2023 - 23.11.2023zapisy do 19.11.2023
brak wolnych miejsc - prosimy o rejestrację na kolejny termin
07.12.2023 - 07.12.2023zapisy do 03.12.2023
organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
21.12.2023 - 21.12.2023zapisy do 17.12.2023
organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
01.02.2024 - 01.02.2024brak wolnych miejsc - prosimy o rejestrację na kolejny termin
15.02.2024 - 15.02.2024CZ - zapisy do 11.02.2024
organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to kurs zostanie przełożony na kolejny termin)
29.02.2024 - 29.02.2024CZ - zapisy do 25.02.2024
organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to kurs zostanie przełożony na kolejny termin)
14.03.2024 - 14.03.2024CZ - zapisy do 10.03.2024
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
28.03.2024 - 28.03.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
11.04.2024 - 11.04.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
25.04.2024 - 25.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
09.05.2024 - 09.05.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
23.05.2024 - 23.05.2024CZ - zapisy do 19.05.2024
przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
06.06.2024 - 06.06.2024CZ - zapisy do 02.06.2024
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.06.2024 - 20.06.2024CZ - zapisy do 16.06.2024
są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu  oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa.
  Oryginał w/w dokumentu należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić go do weryfikacji.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  na poligonie p.poż.: gorsze ubranie (najlepiej kombinezon) i rękawiczki – chroniące przed ubrudzeniem oraz pełne obuwie (wodoodporne).
  Osoby niespełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu
  /zajęcia odbędą się po zebraniu grupy przynajmniej 4 kursantów/.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z poligonem p.poż.) zajęcia poligonowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).