UAKTUALNIENIE

poziom:

training in medical care – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

czas trwania: 1 dni (9,5 godzin)

wykłady: 8,5 godzin

ćwiczenia: 1 godzin

 • Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

 • Training in medical care – refreshment

 • Odnowienie Medical Care

 • Opieka medyczna nad chorym - odnowienie

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.15.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym trwa 1 dzień – w środę.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
25.10.2022 - 25.10.2022brak wolnych miejsc
02.11.2022 - 02.11.2022brak wolnych miejsc
9.11.2022 - 09.11.2022brak wolnych miejsc
16.11.2022 - 16.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.11.2022 - 23.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
30.11.2022 - 30.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
07.12.2022 - 07.12.2022
14.12.2022 - 14.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
21.12.2022 - 21.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
28.12.2022 - 28.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
04.01.2023 - 04.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
11.01.2023 - 11.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
18.01.2023 - 18.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.01.2023 - 25.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.02.2023 - 01.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
08.02.2023 - 08.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.02.2023 - 15.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.02.2023 - 22.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.03.2023 - 01.03.2023
08.03.2023 - 08.03.2023
15.03.2023 - 15.03.2023
22.03.2023 - 22.03.2023
29.03.2023 - 29.03.2023
05.04.2023 - 05.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
12.04.2023 - 12.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
19.04.2023 - 19.04.2023
26.04.2023 - 26.04.2023
10.05.2023 - 10.05.2023
17.05.2023 - 17.05.2023
24.05.2023 - 24.05.2023
31.05.2023 - 31.05.2023

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu w zakresie:
  1. Sprawowania opieki medycznej nad chorym (Traning in Medical Care).
 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie:
  1. Udzielania pierwszej pomocy medycznej (Traning in Medical First Aid) – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.
  2. Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (Basic Safety Traning in Elementary First Aid) – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną:
  – Kopię odnawianego świadectwa.
  – Kopię ważnych pozostałych świadectw wymienionych wyżej.
  Oryginały w/w dokumentów należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić je do weryfikacji.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.