poziom:

safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

czas trwania: 1 dni (6 godzin)

wykłady: 4 godzin

ćwiczenia: 2 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

 • Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships

 • Dla bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

 • PAX

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.28 (Prawidło V/2 pkt. 5 Konwencji STCW, Sekcja A-V/2 pkt. 2 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje niesienie pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych, skuteczne kierowanie pasażerami i innymi osobami w sytuacjach alarmowych, wydawanie jasnych i precyzyjnych poleceń, sprawdzanie poprawności stosowania indywidualnych środków ratunkowych.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich trwa 1 dzień – we wtorek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach
(możliwe jest także odbycie tego przeszkolenia w pozostałe – niewymienione poniżej – wtorki
– prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia dostępności takiego terminu)
:


UWAGA: W tym samym dniu można także ukończyć:

 

DataOpis
25.10.2022 - 25.10.2022brak wolnych miejsc
02.11.2022 - 02.11.2022brak wolnych miejsc
08.11.2022 - 08.11.2022brak wolnych miejsc
15.11.2022 - 15.11.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
22.11.2022 - 22.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.11.2022 - 29.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.12.2022 - 06.12.2022
13.12.2022 - 13.12.2022
20.12.2022 - 20.12.2022
27.12.2022 - 27.12.2022
03.01.2023 - 03.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
10.01.2023 - 10.01.2023
17.01.2023 - 17.01.2023
24.01.2023 - 24.01.2023
31.01.2023 - 31.01.2023
07.02.2023 - 07.02.2023

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych!

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo jest ważne bezterminowo.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).