poziom:

training in passenger safety, cargo safety and hull integrity on ro-ro passenger ships

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

czas trwania: 2 dni (16 godzin)

wykłady: 9 godzin

ćwiczenia: 7 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.29 (Sekcja A-V/2 pkt. 4 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje przeprowadzanie operacji ładunkowych typu ro-ro, dokonywanie obliczeń statecznościowych, poprawne zabezpieczanie jednostek transportowych typu ro-ro, przeprowadzanie operacji zamykania i otwierania furt, luków i włazów, kontrolowanie atmosfery w przestrzeniach ładunkowych typu ro-ro.
Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro trwa 2 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 13.01. – 14.01.2022
 • 10.02. – 11.02.2022
 • 10.03. – 11.03.2022
 • 14.04. – 15.04.2022
 • 12.05. – 13.05.2022
 • 30.06. – 01.07.2022 – brak wolnych miejsc
 • 14-15.07.2022 – brak wolnych miejsc
 • 25-26.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 22-23.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 20-21.10.2022
 • 24-25.11.2022
 • 22-23.12.2022
 • 19-20.01.2023

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo jest ważne 5 lat.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

Training in passenger safety, cargo safety and hull integrity on ro-ro passenger ships

Bezpieczeństwo pasażerów i ładunku oraz szczelność kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

RO-RO