poziom:

training in liquified gas tankers familiarization

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy

czas trwania: 2 dni (22 godzin)

wykłady: 19 godzin

ćwiczenia: 3 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

 • Training in liquified gas tankers familiarization

 • Przewóz gazów skroplonych - stopień podstawowy

 • Zbiornikowce - gazowce

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.04.

Program kursu obejmuje uczestniczenie w bezpiecznych operacjach ładunkowych na zbiornikowcach do przewozu gazów skroplonych, podejmowanie działa30 zapobiegających zagrożeniom, stosowanie środków bezpieczeństwa i zasad BHP, przeprowadzanie akcji gaśniczych, reagowanie w sytuacjach zagrożenia, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy trwa 2 dni – wtorek i środa.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataOpis
15.11.2022 - 16.11.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
13.12.2022 - 14.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
10.01.2023 - 11.01.2023
24.01.2023 - 25.01.2023

Wymagania wstępne

Posiadanie ważnych świadectw przeszkoleń w zakresie:

 • Indywidualnych technik ratunkowych.
 • Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.
 • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.
 • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.

W przypadku posiadania tych świadectw wydanych w innym kraju niż Polska należy dołączyć do nich poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o ich autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię świadectw przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.