poziom:

training in liquified gas tankers familiarization

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy

czas trwania: 2,5 dni (22 godzin)

wykłady: 19 godzin

ćwiczenia: 3 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

 • Training in liquified gas tankers familiarization

 • Przewóz gazów skroplonych - stopień podstawowy

 • Zbiornikowce - gazowce

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

  dla rybaka*(i stermotorzysty)

   dla studenta*(i pracownika naukowego)

    dla żeglarza*(i motorowodniaka)

     * - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

     wybrane szkolenie dla:

     data rozpoczęcia szkolenia:

     Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy
     Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
     Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
     cena łącznie

     Informacje podstawowe

     Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.04.

     Program kursu obejmuje uczestniczenie w bezpiecznych operacjach ładunkowych na zbiornikowcach do przewozu gazów skroplonych, podejmowanie działa30 zapobiegających zagrożeniom, stosowanie środków bezpieczeństwa i zasad BHP, przeprowadzanie akcji gaśniczych, reagowanie w sytuacjach zagrożenia, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

     Certyfikat

     Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

     Najbliższe terminy

     Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień podstawowy trwa 2,5 dnia.
     Terminy zajęć ustalamy indywidualnie z zainteresowanymi osobami:

     • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: maj 2024
     • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: czerwiec 2024
     DataUwagi
     15.11.2022 - 16.11.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     13.12.2022 - 14.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
     20.12.2022 - 21.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
     28.12.2022 - 29.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     03.01.2023 - 04.01.2023
     10.01.2023 - 11.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     24.01.2023 - 25.01.2023brak wolnych miejsc - prosimy wybrać kolejny termin
     28.02.2023 - 01.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     07.03.2023 - 08.03.2023brak wolnych miejsc - prosimy wybrać kolejny termin
     14.03.2023 - 15.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
     21.03.2023 - 22.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
     09.05.2023 - 10.05.2023brak wolnych miejsc - prosimy wybrać kolejny termin
     16.05.2023 - 17.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     23.05.2023 - 24.05.2023brak wolnych miejsc - prosimy wybrać kolejny termin
     29.05.2023 - 31.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     05.06.2023 - 07.06.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     12.06.2023 - 14.06.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     31.07.2023 - 02.07.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     07.08.2023 - 09.08.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     31.08.2023 - 01.09.202330.08-01.09.23 - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
     23.10.2023 - 25.10.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     06.11.2023 - 08.11.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     13.11.2023 - 15.11.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia
     20.11.2023 - 22.11.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
     - rejestracja do godz. 12:00 w piątkek poprzedzający termin szkolenia

     Wymagania wstępne

     Posiadanie ważnych świadectw przeszkoleń w zakresie:

     • Indywidualnych technik ratunkowych.
     • Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.
     • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.
     • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.

     W przypadku posiadania tych świadectw wydanych w innym kraju niż Polska należy dołączyć do nich poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o ich autentyczności.

     Informacje dodatkowe

     • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
     • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
      – kopię świadectw przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
      Oryginały w/w dokumentów należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić je do weryfikacji.
     • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
     • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
     • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
     • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
     • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

     Sposób oceny

     • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
     • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

     Termin ważności

     Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.