poziom:

training in olil and chemical tanker familiarization

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy

czas trwania: 2 dni (23 godzin)

wykłady: 20 godzin

ćwiczenia: 3 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.04.

Program kursu obejmuje uczestniczenie w bezpiecznych operacjach ładunkowych na zbiornikowcach do przewozu ropy i chemikaliów, podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom, stosowanie środków bezpieczeństwa i zasad BHP, przeprowadzanie akcji gaśniczych, reagowanie w sytuacjach zagrożenia, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez rozlewy olejowe i chemiczne.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy trwa 2 dni – poniedziałek i wtorek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 24-25.01.2022
 • 21-22.02.2022
 • 21-22.03.2022
 • 28-29.03.2022
 • 11-12.04.2022
 • 25-26.04.2022
 • 09-10.05.2022
 • 23-24.05.2022
 • 06-07.06.2022
 • 20-21.06.2022
 • 04-05.07.2022
 • 18-19.07.2022
 • 01-02.08.2022
 • 16-17.08.2022 (WT-ŚR)
 • 29-30.08.2022
 • 13-14.09.2022 (WT-ŚR) – brak wolnych miejsc
 • 26-27.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 10-11.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 24-25.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 14-15.11.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 28-29.11.2022
 • 12-13.12.2022
 • 09-10.01.2023
 • 23-24.01.2023

Wymagania wstępne

Posiadanie ważnych świadectw przeszkoleń w zakresie:

 • Indywidualnych technik ratunkowych.
 • Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.
 • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.
 • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.

W przypadku posiadania tych świadectw wydanych w innym kraju niż Polska należy dołączyć do nich poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o ich autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię świadectw przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy

Training in olil and chemical tanker familiarization

Przewóz produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy

Zbiornikowce – chemikaliowce