poziom:

training in crowd management

Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem

czas trwania: 1 dni (6 godzin)

wykłady: 4 godzin

ćwiczenia: 2 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.28 (Tabela A-V/2 pkt. 1 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje znajomość i stosowanie środków ratunkowych i planów dowodzenia, niesienie pomocy pasażerom w sytuacjach alarmowych, skuteczne kierowanie pasażerami i innymi osobami w sytuacjach alarmowych, wydawanie jasnych i precyzy1nych poleceń.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem trwa 1 dzień – we wtorek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach
(możliwe jest także odbycie tego przeszkolenia w pozostałe – niewymienione poniżej – wtorki
– prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia dostępności takiego terminu)
:

 • 11.01.2022
 • 18.01.2022
 • 25.01.2022
 • 01.02.2022
 • 15.02.2022
 • 01.03.2022
 • 15.03.2022
 • 29.03.2022
 • 12.04.2022
 • 27.04.2022
 • 17.05.2022
 • 31.05.2022
 • 14.06.2022
 • 28.06.2022
 • 12.07.2022
 • 26.07.2022
 • 08.08.2022 (PN)
 • 24.08.2022 (ŚR)
 • 06.09.2022
 • 13.09.2022
 • 20.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 27.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 04.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 11.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 18.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 25.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 02.11.2022 (ŚR) – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 08.11.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 15.11.2022
 • 22.11.2022
 • 29.11.2022
 • 06.12.2022
 • 13.12.2022
 • 20.12.2022
 • 27.12.2022
 • 03.01.2023
 • 10.01.2023
 • 17.01.2023
 • 24.01.2023
 • 31.01.2023
 • 07.02.2023


UWAGA: W tym samym dniu można także ukończyć:

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych!

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

 • Świadectwo jest ważne 5 lat.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

Przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem

Training in crowd management

Kierowanie tłumem

PAX