training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV - High Voltage

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV

czas trwania: 3 dni (30 godzin)

wykłady: 20 godzin

ćwiczenia: 10 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV

 • Kurs wysokich napięć 1kV

 • Training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV

 • Kurs High Voltage

 • Kurs HV

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

dla studenta*(i pracownika naukowego)

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.

Zakres przeszkolenia: Sekcja A-III/1, A-III/2 i A-III/6 Kodeksu STCW.

Program kursu obejmuje ogólną charakterystykę wysokonapięciowych układów rozdzielczych i przetwarzających, używane pojęcia i określenia, kształtowanie się naprężeń elektrycznych w układach izolacyjnych, procesy jonizacyjne, rozwój wyładowań w materiałach elektroizolacyjnych, wpływ różnych parametrów na wytrzymałość elektryczną, źródła przepięć, zasady i elementy ochrony przeciwprzepięciowej, kształtowanie się wyładowań atmosferycznych i ochronę odgromową, podstawowe zasady pomiarów i badań wysokonapięciowych, identyfikowanie procesów zachodzących w materiałach elektroizolacyjnych pod wpływem napięcia, bezpieczne eksploatowanie wysokonapięciowych sieci, aparatów, urządzeń i maszyn elektrycznych, wykorzystywanie wiedzy z techniki wysokich napięć na potrzeby zabezpieczeń, automatyzacji i sterowania, wykorzystywanie dokumentacji i literatury technicznej związanej z techniką izolacyjną.

Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach zwarciowych i wysokich napięć Politechniki Gdańskiej.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu  należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV trwa 3 dni – od czwartku do soboty.
W najbliższym czasie szkolenia planowane są w dniach /zajęcia odbędą się po zebraniu grupy przynajmniej 5 kursantów/:

DataUwagi
11.11.2001 - .11.2001
12.01.2023 - 14.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
26.01.2023 - 28.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
09.02.2023 - 11.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
23.02.2023 - 25.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
09.03.2023 - 11.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
23.03.2023 - 25.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
05.04.2023 - 07.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
20.04.2023 - 22.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
04.05.2023 - 06.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
18.05.2023 - 20.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
15.06.2023 - 17.06.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
29.06.2023 - 01.07.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
13.07.2023 - 15.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.07.2023 - 29.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
10.08.2023 - 12.08.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.08.2023 - 26.08.2023
07.09.2023 - 09.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
21.09.2023 - 23.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
05.10.2023 - 07.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
19.10.2023 - 21.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
16.11.2023 - 18.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
30.11.2023 - 02.12.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
14.12.2023 - 16.12.2023
28.12.2023 - 30.12.2023
11.01.2024 - 13.01.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
25.01.2024 - 27.01.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
08.02.2024 - 10.02.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
22.02.2024 - 24.02.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
07.03.2024 - 09.03.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
21.03.2024 - 23.03.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
18.04.2024 - 20.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
16.05.2024 - 18.05.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(jeśli nie zbierze się minimalna grupa, to zwrócimy wpłatę)
13.06.2024 - 15.06.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
18.07.2024 - 20.07.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Laboratorium – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.