training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV - High Voltage

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV

czas trwania: 3 dni (30 godzin)

wykłady: 20 godzin

ćwiczenia: 10 godzin

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

dla studenta*(i pracownika naukowego)

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.

Zakres przeszkolenia: Sekcja A-III/1, A-III/2 i A-III/6 Kodeksu STCW.

Program kursu obejmuje ogólną charakterystykę wysokonapięciowych układów rozdzielczych i przetwarzających, używane pojęcia i określenia, kształtowanie się naprężeń elektrycznych w układach izolacyjnych, procesy jonizacyjne, rozwój wyładowań w materiałach elektroizolacyjnych, wpływ różnych parametrów na wytrzymałość elektryczną, źródła przepięć, zasady i elementy ochrony przeciwprzepięciowej, kształtowanie się wyładowań atmosferycznych i ochronę odgromową, podstawowe zasady pomiarów i badań wysokonapięciowych, identyfikowanie procesów zachodzących w materiałach elektroizolacyjnych pod wpływem napięcia, bezpieczne eksploatowanie wysokonapięciowych sieci, aparatów, urządzeń i maszyn elektrycznych, wykorzystywanie wiedzy z techniki wysokich napięć na potrzeby zabezpieczeń, automatyzacji i sterowania, wykorzystywanie dokumentacji i literatury technicznej związanej z techniką izolacyjną.

Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach zwarciowych i wysokich napięć Politechniki Gdańskiej.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu  należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV trwa 3 dni – od czwartku do soboty.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 27.01. – 29.01.2022
 • 10.02. – 12.02.2022
 • 24.02. – 26.02.2022
 • 10.03. – 12.03.2022
 • 24.03. – 26.03.2022
 • 07.04. – 09.04.2022
 • 21.04. – 23.04.2022
 • 05.05. – 07.05.2022
 • 19.05. – 21.05.2022
 • 02.06. – 04.06.2022
 • 16.06. – 18.06.2022
 • 30.06. – 02.07.2022
 • 14.07. – 16.07.2022
 • 28.07. – 30.07.2022
 • 11.08. – 13.08.2022
 • 25.08. – 27.08.2022
 • 08.09. – 10.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 22.09. – 24.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 06.10. – 08.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 20.10. – 22.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: listopad 2022
 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: grudzień 2022

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Laboratorium – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

Uwagi

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV

Kurs wysokich napięć 1kV

Training in operation and maintenance of power systems in excess of 1 kV

Kurs High Voltage

Kurs HV