poziom:

training in hazardous cargo carriage on vessels

Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

czas trwania: 1 dni (12 godzin)

wykłady: 11 godzin

ćwiczenia: 1 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.10.

Program kursu obejmuje zapoznanie ze spektrum zagrożeń na statku morskim w tym zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy oraz bezpieczne zarządzanie eksploatacją statku, utrzymanie stanu statku i jego wyposażenia.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT) trwa 1 dzień – czwartek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 27.01.2022
 • 24.02.2022
 • 31.03.2022
 • 28.04.2022
 • 26.05.2022
 • 23.06.2022 – brak wolnych miejsc
 • 21.07.2022 – brak wolnych miejsc
 • 01.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 05.09.2022 (1290 zł)
  – dodatkowy kurs – prowadzony w języku angielskim (dla obcokrajowców).
  – additional course – conducted in English (for foreigners).
  – brak wolnych miejsc
 • 29.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 27.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 01.12.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 29.12.2022
 • 26.01.2023
 • 23.02.2023
 • 23.03.2023

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych

Training in hazardous cargo carriage on vessels

Przewóz ładunków niebezpiecznych

HAZMAT