poziom:

training in medical first aid

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej

czas trwania: 2 dni (20 godzin)

wykłady: 13 godzin

ćwiczenia: 7 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.14.

Program kursu obejmuje m.in. podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, w szczególności: przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zatamowanie krwotoku tętniczego i żylnego, rozpoznanie i opatrzenie odmrożenia, przygotowanie do transportu poszkodowanego z podejrzeniem złamania kręgosłupa.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu .

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej trwa 2 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 17-18.01.2022
 • 14-15.02.2022
 • 14-15.03.2022
 • 11-12.04.2022
 • 09-10.05.2022
 • 20-21.06.2022
 • 25-26.07.2022
 • 03-04.08.2022
 • 10-11.08.2022
 • 17-18.08.2022
 • 24-25.08.2022
 • 29-30.08.2022
 • 31.08-01.09.22
 • 07-08.09.2022
 • 14-15.09.2022
 • 21-22.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 29-30.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 05-06.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 12-13.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 19-20.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 26-27.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 02-03.11.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 09-10.11.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 16-17.11.2022
 • 23-24.11.2022
 • 30.11-01.12.22
 • 07-08.12.2022
 • 14-15.12.2022
 • 21-22.12.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 28-29.12.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 04-05.01.2023 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 11-12.01.2022
 • 18-19.01.2022
 • 25-26.01.2022
 • 01-02.02.2022
 • 08-09.02.2022
 • 15-16.02.2022
 • 22-23.02.2022
 • 01-02.03.2022

Wymagania wstępne

 • Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.
 • W przypadku posiadania świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwagi

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej

training in medical first aid

Medical First Aid

Pierwsza pomoc medyczna