poziom:

training in medical first aid

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej

czas trwania: 2 dni (20 godzin)

wykłady: 13 godzin

ćwiczenia: 7 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej

 • training in medical first aid

 • Medical First Aid

 • Pierwsza pomoc medyczna

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.14.

Program kursu obejmuje m.in. podejmowanie działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, w szczególności: przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, rozpoznanie i unieruchomienie złamania, zatamowanie krwotoku tętniczego i żylnego, rozpoznanie i opatrzenie odmrożenia, przygotowanie do transportu poszkodowanego z podejrzeniem złamania kręgosłupa.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu .

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej trwa 2 dni – od soboty do niedzieli.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
25.10.2022 - 26.10.2022brak wolnych miejsc
02.11.2022 - 03.11.2022brak wolnych miejsc
9.11.2022 - 10.11.2022brak wolnych miejsc
16.11.2022 - 17.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.11.2022 - 24.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
30.11.2022 - 01.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
07.12.2022 - 08.12.2022
14.12.2022 - 15.12.2022
21.12.2022 - 22.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
28.12.2022 - 29.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
04.01.2023 - 05.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
11.01.2023 - 12.01.2023
18.01.2023 - 19.01.2023
25.01.2023 - 26.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.02.2023 - 02.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
08.02.2023 - 09.02.2023
15.02.2023 - 16.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.02.2023 - 23.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.03.2023 - 02.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.03.2023 - 09.03.2023
15.03.2023 - 16.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.03.2023 - 23.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.03.2023 - 30.03.2023
05.04.2023 - 06.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
12.04.2023 - 13.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
19.04.2023 - 20.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
27.04.2023 - 28.04.2023CZ-PT - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
04.05.2023 - 05.05.2023/CZ-PT - ze wzgledu na okres świąteczny zajęcia odbędą się po zebraniu przynajmniej 6 kursantów/
13.05.2023 - 14.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
20.05.2023 - 20.05.2023
27.05.2023 - 28.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
03.06.2023 - 04.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
10.06.2023 - 11.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
17.06.2023 - 18.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.06.2023 - 25.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.07.2023 - 02.07.2023
08.07.2023 - 09.07.2023
15.07.2023 - 16.07.2023

Wymagania wstępne

 • Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – świadectwo powinno być wydane w 2013 roku lub później.
 • W przypadku posiadania świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopię świadectwa przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
  Oryginał w/w dokumentu należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić go do weryfikacji.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.