poziom:

training in co-operation between passenger ship on fixed routes and search and rescue services

Przeszkolenie w zakresie współpracy ze służbami SAR

czas trwania: 2 dni (18 godzin)

wykłady: 8 godzin

ćwiczenia: 10 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie współpracy ze służbami SAR

 • Training in co-operation between passenger ship on fixed routes and search and rescue services

 • Współpraca ze Służbami SAR

 • SAR

Wybierz termin dla siebie

ZADZWOŃ lub NAPISZ do nas i ZAPISZ SIĘ na listę oczekujących na ten kurs.

Informacje podstawowe

Program przeszkolenia oparty jest na założeniach kursów modelowych IMO 3.13, 3.14 i 3.15.

Szkolenie przeznaczone jest dla kapitanów i starszych oficerów zatrudnionych na statkach pasażerskich i statkach pasażerskich typu ro-ro.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie współpracy ze służbami SAR trwa 2 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 14.01. – 15.01.2022
 • 07.02. – 08.02.2022
 • 07.03. – 08.03.2022
 • 11.04. – 12.04.2022
 • 16.05. – 17.05.2022
 • 29.06. – 30.06.2022
 • 20.07. – 21.07.2022 – brak wolnych miejsc
 • 17.10. – 18.10.2022 – brak wolnych miejsc
 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: listopad 2022
 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejny termin: grudzień 2022

Wymagania wstępne

 • Posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA – poziom zarządzania oraz świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem.
 • W przypadku posiadania tych świadectw wydanych w innym kraju niż Polska należy dołączyć do nich poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o ich autentyczności. 

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – kopie: świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA – poziom zarządzania oraz świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.