poziom:

training in crisis management and human behaviour

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

czas trwania: 1 dni (12,5 godzin)

wykłady: 10,5 godzin

ćwiczenia: 2 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

 • Training in crisis management and human behaviour

 • Zarządzanie kryzysowe i zachowania ludzkie

 • PAX

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.29 (Tabela A-V/2 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje kierowanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, stosowanie pokładowych procedur awaryjnych, optymalizowanie wykorzystywania środków, kontrolowanie reakcji na sytuacje kryzysowe, kontrolowanie zachowania pasażerów i innych osób w sytuacjach kryzysowych, utrzymywanie skutecznej komunikacji.

Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi zarządzaniem kryzysowym i zachowaniami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych na statkach morskich.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich trwa 1 dzień – w poniedziałek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
24.10.2022 - 24.10.2022brak wolnych miejsc
31.10.2022 - 31.10.2022brak wolnych miejsc
7.11.2022 - 07.11.2022brak wolnych miejsc
14.11.2022 - 14.11.2022brak wolnych miejsc
28.11.2022 - 28.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
05.12.2022 - 05.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
12.12.2022 - 12.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.12.2022 - 19.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
02.01.2023 - 02.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
09.01.2023 - 09.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
16.01.2023 - 16.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.01.2023 - 23.01.2023brak wolnych miejsc
30.01.2023 - 30.01.2023brak wolnych miejsc
06.02.2023 - 06.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.02.2023 - 13.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.02.2023 - 20.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.02.2023 - 27.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.03.2023 - 06.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.03.2023 - 13.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.03.2023 - 20.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.03.2023 - 27.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
03.04.2023 - 03.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
12.04.2023 - 12.04.2023(ŚR) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
17.04.2023 - 17.04.2023brak wolnych miejsc
24.04.2023 - 24.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.05.2023 - 08.05.2023
15.05.2023 - 15.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.05.2023 - 22.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.05.2023 - 29.05.2023
05.06.2023 - 05.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
12.06.2023 - 12.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.06.2023 - 19.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
26.06.2023 - 26.06.2023
03.07.2023 - 03.07.2023

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych!

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

 • Świadectwo  jest ważne 5 lat.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).