poziom:

training in crisis management and human behaviour

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

czas trwania: 1 dni (12,5 godzin)

wykłady: 10,5 godzin

ćwiczenia: 2 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.29 (Tabela A-V/2 Kodeksu STCW).

Program kursu obejmuje kierowanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych, stosowanie pokładowych procedur awaryjnych, optymalizowanie wykorzystywania środków, kontrolowanie reakcji na sytuacje kryzysowe, kontrolowanie zachowania pasażerów i innych osób w sytuacjach kryzysowych, utrzymywanie skutecznej komunikacji.

Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi zarządzaniem kryzysowym i zachowaniami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych na statkach morskich.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich trwa 1 dzień – w poniedziałek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 10.01.2022
 • 17.01.2022
 • 24.01.2022
 • 14.02.2022
 • 28.02.2022
 • 14.03.2022
 • 28.03.2022
 • 11.04.2022
 • 25.04.2022
 • 16.05.2022
 • 30.05.2022
 • 13.06.2022
 • 29.06.2022 (ŚR)
 • 11.07.2022
 • 25.07.2022
 • 08.08.2022
 • 22.08.2022
 • 05.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 19.09.2022 – brak wolnych miejsc
 • 03.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 10.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 17.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 24.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 31.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 07.11.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 14.11.2022
 • 21.11.2022
 • 28.11.2022
 • 05.12.2022
 • 12.12.2022
 • 19.12.2022
 • 02.01.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 09.01.2022
 • 16.01.2022
 • 23.01.2022
 • 30.01.2022
 • 06.02.2022
 • 13.02.2022
 • 20.02.2022
 • 27.02.2022
 • 06.03.2022

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych!

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu należy dostarczyć zdjęcie do certyfikatu.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

 • Świadectwo  jest ważne 5 lat.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

Przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

Training in crisis management and human behaviour

Zarządzanie kryzysowe i zachowania ludzkie

PAX