poziom:

training in international management code for the safe operation of ships and for pollution prevention familiarization (ISM code)

Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)

czas trwania: 1 dni (9 godzin)

wykłady: 9 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom

 • Training in international management code for the safe operation of ships and for pollution prevention familiarization

 • Znajomość międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom

 • Kodeks ISM

 • ISM code

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.38.

Program kursu obejmuje bezpieczne zarządzanie eksploatacją statku, utrzymanie stanu statku i jego wyposażenia.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM) trwa 1 dzień.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
13.10.2022 - 13.10.2022brak wolnych miejsc
17.11.2022 - 17.11.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
15.12.2022 - 15.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
12.01.2023 - 11.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
09.02.2023 - 09.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
09.03.2023 - 09.03.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
05.04.2023 - 05.04.2023(ŚR) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
04.05.2023 - 04.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
11.05.2023 - 11.05.2023brak wolnych miejsc - prosimy wybrać kolejny termin
25.05.2023 - 25.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.06.2023 - 08.06.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
22.06.2023 - 22.06.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
06.07.2023 - 06.07.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
22.07.2023 - 22.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
05.08.2023 - 05.08.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
19.08.2023 - 19.08.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
02.09.2023 - 02.09.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
16.09.2023 - 16.09.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
30.09.2023 - 30.09.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
14.10.2023 - 14.10.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
28.10.2023 - 28.10.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
25.11.2023 - 25.11.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
09.12.2023 - 09.12.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.12.2023 - 23.12.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
20.01.2024 - 20.01.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
03.02.2024 - 03.02.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
17.02.2024 - 17.02.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
02.03.2024 - 02.03.2024
16.03.2024 - 16.03.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.04.2024 - 06.04.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
20.04.2024 - 20.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
18.05.2024 - 18.05.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.06.2024 - 01.06.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
15.06.2024 - 15.06.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.06.2024 - 29.06.2024
06.07.2024 - 06.-1.2024
20.07.2024 - 20.07.2024

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.