poziom:

training in international management code for the safe operation of ships and for pollution prevention familiarization (ISM code)

Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)

czas trwania: 1 dni (9 godzin)

wykłady: 9 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.38.

Program kursu obejmuje bezpieczne zarządzanie eksploatacją statku, utrzymanie stanu statku i jego wyposażenia.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom (kodeks ISM) trwa 1 dzień – czwartek.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 20.01.2022
 • 17.02.2022
 • 24.03.2022
 • 14.04.2022
 • 12.05.2022
 • 09.06.2022 – brak wolnych miejsc
 • 07.07.2022 – brak wolnych miejsc
 • 19.08.2022 (PT) – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 15.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 13.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 17.11.2022
 • 15.12.2022
 • 12.01.2023

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia nie podlega odnowieniu.

Uwagi

Przeszkolenie w zakresie znajomości międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom

Training in international management code for the safe operation of ships and for pollution prevention familiarization

Znajomość międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanieczyszczeniom

Kodeks ISM

ISM code