UAKTUALNIENIE

basic safety training – refreshment

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW – przeszkolenie uaktualniające

czas trwania: 2 dni (15 godzin)

wykłady: 7 godzin

ćwiczenia: 8 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW – przeszkolenie uaktualniające
Wydanie podwójnego certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (2 x Świadectwo Przeszkolenia) 40
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO. W ramach zintegrowanego kursu bezpieczeństwa odnowieniu podlegają:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe
 • Kurs PPOŻ stopień podstawowy

Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są bezterminowe. W wyniku przeszkolenia uczestnik otrzyma 2 oddzielne certyfikaty w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych oraz P.POŻ. – st. podst.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie dwóch certyfikatów.

Najbliższe terminy

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające trwa 2 dni – od czwartku do piątku.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 13.01. – 14.01.2022
 • 20.01. – 21.01.2022
 • 27.01. – 28.01.2022
 • 03.02. – 04.02.2022
 • 10.02. – 11.02.2022
 • 17.02. – 18.02.2022
 • 24.02. – 25.02.2022
 • 03.03. – 04.03.2022
 • 10.03. – 11.03.2022
 • 17.03. – 18.03.2022
 • 24.03. – 25.03.2022
 • 31.03. – 01.04.2022
 • 07.04. – 08.04.2022
 • 14.04. – 15.04.2022
 • 21.04. – 22.04.2022
 • 28.04. – 29.04.2022
 • 05.05. – 06.05.2022
 • 12.05. – 13.05.2022
 • 19.05. – 20.05.2022
 • 26.05. – 27.05.2022
 • 02.06. – 03.06.2022
 • 09.06. – 10.06.2022
 • 23.06. – 24.06.2022
 • 30.06. – 01.07.2022
 • 05-06.07. i 08.07.22 (WT,ŚR i PT)
 • 13.07. i 15.07.2022 (ŚR i PT)
 • 21.07. – 22.07.2022
 • 28.07. – 29.07.2022
 • 04.08. – 05.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 11.08. – 12.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 18.08. – 19.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 25.08. – 26.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 01.09. – 02.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 08.09. – 09.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 15.09. – 16.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 22.09. – 23.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 29.09. – 30.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 06.10. – 07.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 13.10. – 14.10.2022
 • 20.10. – 21.10.2022
 • 27.10. – 28.10.2022
 • 03.11. – 04.11.2022
 • 17.11. – 18.11.2022
 • 24.11. – 25.11.2022
 • 01.12. – 02.12.2022
 • 08.12. – 09.12.2022
 • 15.12. – 16.12.2022
 • 22.12. – 23.12.2022
 • 29.12. – 30.12.2022
 • 12.01. – 13.01.2023

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6 -miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł za każde świadectwo).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiane certyfikaty
  – książeczkę żeglarską (ze zdjęciem) dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki; osoby z długimi włosami powinny mieć czepek kąpielowy,
  na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z pływalnią i poligonem p.poż.) zajęcia basenowe i poligonowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

 

 

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW – przeszkolenie uaktualniające

Odnowienie kursu zintegrowanego STCW

Basic Safety Training – refreshment

BST – refreshment