UAKTUALNIENIE

basic safety training – refreshment

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW – przeszkolenie uaktualniające

czas trwania: 2 dni (15 godzin)

wykłady: 7 godzin

ćwiczenia: 8 godzin

 • Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW - przeszkolenie uaktualniające

 • Odnowienie kursu zintegrowanego STCW

 • Basic Safety Training – refreshment

 • BST – refreshment

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW – przeszkolenie uaktualniające
Wydanie podwójnego certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (2 x Świadectwo Przeszkolenia) 40
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO. W ramach zintegrowanego kursu bezpieczeństwa odnowieniu podlegają:

 • Indywidualne Techniki Ratunkowe
 • Kurs PPOŻ stopień podstawowy

Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są bezterminowe. W wyniku przeszkolenia uczestnik otrzyma 2 oddzielne certyfikaty w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych oraz P.POŻ. – st. podst.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie dwóch certyfikatów.

Najbliższe terminy

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa – przeszkolenie uaktualniające trwa 2 dni – od czwartku do piątku.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataOpis
27.10.2022 - 28.10.2022brak wolnych miejsc
03.11.2022 - 04.11.2022brak wolnych miejsc
10.11.2020 - 12.11.202010 i 12.11.2022 (CZ i SO) - brak wolnych miejsc
17.11.2022 - 18.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.11.2022 - 25.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.12.2022 - 09.12.2022
15.12.2022 - 16.12.2022
22.12.2022 - 23.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
29.12.2022 - 30.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
05.01.2023 - 07.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
12.01.2023 - 13.01.2023
19.01.2023 - 20.01.2023
26.01.2023 - 27.01.2023
02.02.2023 - 03.02.2023
09.02.2023 - 10.02.2023
16.02.2023 - 17.02.2023
23.02.2023 - 24.02.2023
02.03.2023 - 03.03.2023

Wymagania wstępne

 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6 -miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (lub zintegrowanego kursu bezpieczeństwa) lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł za każde świadectwo).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – odnawiane certyfikaty
  – książeczkę żeglarską (ze zdjęciem) dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania.
 • Po ukończeniu przeszkolenia wydawane są 2 certyfikaty: w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy oraz w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR). Pozostałe 2 certyfikaty: w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej są bezterminowe (nie trzeba ich odnawiać) – można je uzyskać z Urzędu Morskiego – składając wniosek o ich wydanie na podstawie 'zintegrowanego’ Świadectwa Przeszkolenia w Zakresie Bezpieczeństwa.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki; osoby z długimi włosami powinny mieć czepek kąpielowy,
  na poligonie ppoż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwa ukończenia szkoleń: w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej są ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z pływalnią i poligonem p.poż.) zajęcia basenowe i poligonowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).