basic safety training

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW

czas trwania: 6 dni (67,5 godzin)

wykłady: 44 godzin

ćwiczenia: 23,5 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Pakiet 4 podstawowych przeszkoleń STCW: 

 • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
 • przeciwpożarowy – stopień podstawowy
 • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursów modelowych IMO.

Zgodnie z konwencją STCW posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie zintegrowanego kursu bezpieczeństwa (Basic Safety Training) jest minimalnym wymogiem do podjęcia pracy na statkach morskich.

⇒ Kurs uprawnia m.in. do ubiegania się o wydanie książeczki żeglarskiej / marynarskiej oraz świadectwa:

 • młodszy marynarz pokładowy,
 • młodszy motorzysta,
 • młodszy rybak rybołówstwa morskiego,
 • młodszy kucharz okrętowy.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu

Najbliższe terminy

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa trwa 6 dni – od poniedziałku do soboty.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 10.01. – 15.01.2022
 • 17.01. – 22.01.2022
 • 24.01. – 29.01.2022
 • 31.01. – 05.02.2022
 • 07.02. – 12.02.2022
 • 21.02. – 26.02.2022
 • 07.03. – 12.03.2022
 • 21.03. – 26.03.2022
 • 04.04. – 09.04.2022
 • 19.04. – 24.04.2022
 • 09.05. – 14.05.2022
 • 23.05. – 28.05.2022
 • 06.06. – 11.06.2022
 • 20.06. – 25.06.2022
 • 23.06. – 29.06.2022 (CZ-ŚR)
 • 27.06. – 02.07.2022
 • 04.07. – 09.07.2022
 • 11.07. – 16.07.2022
 • 18.07. – 23.07.2022
 • 25.07. – 30.07.2022
 • 01.08. – 06.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 08.08. – 13.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 16.08. – 21.08.2022 (WT-ND) – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 22.08. – 27.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 29.08. – 03.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 05.09. – 10.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 12.09. – 17.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 19.09. – 24.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 26.09. – 01.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 03.10. – 08.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 10.10. – 15.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 24.10. – 29.10.2022
 • 14.11. – 19.11.2022
 • 28.11. – 03.12.2022
 • 12.12. – 17.12.2022
 • 09.01. – 14.01.2023

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest rozpoczęcie szkolenia od dowolnego dnia tygodnia
i zakończenie kursu po odbyciu 6 dni zajęć (np. od czwartku do środy).
Zainteresowane takim rozwiązaniem osoby prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych!

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
  na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki; osoby z długimi włosami powinny mieć czepek kąpielowy,
  na poligonie p.poż.: gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
  Osoby nie spełniające tych wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo zintegrowanego kursu bezpieczeństwa jest ważne 5 lat.
Odnowieniu podlegają: Indywidualne Techniki Ratunkowe i Kurs P.POŻ. –  stopień podstawowy.

Przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich są bezterminowe.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z pływalnią i poligonem p.poż.) zajęcia basenowe i poligonowe mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

 

 

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW

Kurs na książeczkę żeglarską / marynarską

Basic Safety Training

BST