Bezpieczeństwo danych
w Centrum Edukacyjnym CERSAR
obowiązuje od 01.10.2021 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako GDPR),

informujemy, że:

 1. Centrum Edukacyjne CERSAR, Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia, RSPO: 277789, REGON: 389502504, e-mail: biuro@cersar.pl, tel. +48 58 743 12 34, jest Placówką Kształcenia Ustawicznego i jest administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odbycia szkoleń wymaganych przepisami w zakresie audytów Morskich Jednostek Edukacyjnych oraz ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych Ministra Właściwego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej a także innymi obowiązującymi rozporządzeniami w zakresie organizowania szkoleń dodatkowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. a)).
  Wysłanie rezerwacji celem odbycie szkolenia za pośrednictwem strony internetowej www.cersar.pl i podanie danych osobowych jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych i warunkiem uczestniczenia w przeszkoleniach, a ich niepodanie uniemożliwia odbycie przeszkolenia. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, informacje dotyczące posiadanych świadectw STCW i praktyki morskiej będą zbierane i używane w celu przekazania ich Polskiej Administracji Morskiej (Urząd Morski) oraz w celach kontaktowych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W stosunku do osób, które odbyły szkolenie w Centrum Edukacyjnym CERSAR przetwarzane są dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym danego przeszkolenia na stronie www.cersar.pl (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1. c)).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub dłużej – jeśli będą tego wymagały przepisy państwowe.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych.
 7. Centrum Edukacyjne CERSAR ujawnia dane osobowe:
  1. osobie, której dane dotyczą,
  2. Polskiej Administracji Morskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  3. podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu tj.:
   • firma hostingowa,
   • przedsiębiorstwa kurierskie,
   • Poczta Polska,
   • firma świadcząca usługi księgowe,
   • podwykonawcy prowadzący wybrane zajęcia.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie.