• POMOCNIK - sprawdź które przeszkolenia są dla Ciebie

  Zaznacz odpowiednie pola wyboru w każdej sekcji aby otrzymać wynik.

  Jaki jest twój status?

  Jaki rodzaj kursu cię interesuje?

  Jaka tematyka?

  Chcesz odnowić certyfikat czy zrobić szkolenie pierwszy raz?

  Wynik

 • Jakie kursy skończyć aby wyrobić KSIĄŻECZKĘ ŻEGLARSKĄ?

  W celu wyrobienia ‘Książeczki Żeglarskiej’ (‘Marynarskiej’)
  (niezbędnej m.in. do pracy na morskich statkach handlowych)
  należy ukończyć niżej wymienione 4 przeszkolenia wchodzące
  w skład Zintegrowanego Kursu Bezpieczeństwa:

  Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie szkolenia:

  Wszystkie te przeszkolenia można
  ZROBIĆ W NASZYM CENTRUM EDUKACYJNYM.

 • Czy przed przystąpieniem do zajęć należy spełnić jakieś WYMAGANIA WSTĘPNE?

  WYMAGANIA WSTĘPNE zostały przez nas dokładnie opisane na podstronach opisujących poszczególne przeszkolenia.

  Kursy podstawowe (bezpieczeństwa) STCW / IMO nie wymagają spełnienia żadnych wymagań wstępnych
  uaktualnienia tych szkoleń związane są jednak z posiadaniem ważnego świadectwa danego przeszkolenia
  lub takiego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed datą wydania nowego certyfikatu
  oraz  6-miesięcznej  praktyki  pływania  odbytej  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed przystąpieniem do kursu.

  Kursy specjalistyczne oraz dodatkowe STCW / IMO związane są z różnymi wymaganiami wstępnymi
  – wymienionymi na podstronach poświęconych tym szkoleniom.

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami wstępnymi  dotyczącymi poszczególnych kursów,
  gdyż ich spełnienie jest konieczne przed rozpoczęciem zajęć i niezbędne do uzyskania certyfikatu danego przeszkolenia.

  Na kurs należy przynieść oryginały dokumentów – w celu potwierdzenia zgodności kopii (skanów) z oryginałami.

 • Jak udokumentować PRAKTYKĘ PŁYWANIA określoną w wymaganiach wstępnych?

  Praktykę pływania wskazaną w wymaganiach wstępnych do przeszkoleń standardowo należy udokumentować wpisami do Książeczki Żeglarskiej (Marynarskiej), które muszą zawierać:

  • nazwę statku
  • numer IMO jednostki
  • datę zamustrowania
  • datę wymustrowania
  • PIECZĘĆ
  • podpis kapitana

  Osoby, które nie posiadają Książeczki Żeglarskiej (Marynarskiej) praktykę pływania mogą udokumentować na druku ‘Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki pływania’ z załącznika nr 17 (znajdującego się na ostatniej 116 stronie) do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, który można znaleźć np. na stronie internetowej: www.isap.sejm.gov.pl.

  W przypadku jednostek żaglowych do wpisów z praktyką pływania należy dostrczyć kopie ‘Kart Bezpieczeństwa Jachtu Morskiego’ – koniecznie z zapisem, że jest to ‘KOMERCYJNY jacht żaglowy’.

  W wyjątkowych sytuacjach [zwłaszcza np. w przypadku żeglarzy, którzy nie mają Książeczek Żeglarskich (Marynarskich)] praktyka pływania może być potwierdzona innym dokumentem zawierającym wszystkie w/w informacje oraz należy w takim przypadku przedstawić Kartę Bezpieczeństwa (jeśli jest to jacht komercyjny) jednostki, która ma być uwzględniona w praktyce pływania. Takie potwierdzenie praktyki pływania może jednak nie zostać zaakceptowane przez Administrację Morską.

  Najlepiej – w celu wcześniejszej weryfikacji – przesłać wszystkie dokumenty (skany) na nasz adres e-mail: biuro@cersar.pl przed rozpoczęciem szkolenia.

  W przypadku braku któregoś z w/w elementów składających się na wpis potwierdzający praktykę pływania (np. brak pieczęci lub podpisu) Urząd Morski – po weryfikacji – może nie uznać takiego niepełnego potwierdzenia praktyki pływania. W takim przypadku certyfikat nie zostanie wydany – zamiast np. szkolenia uaktualniającego będzie konieczne ukończenie pełnego kursu (który nie wymaga praktyki pływania).

  Prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich wpisów – aby uniknąć ewentualnych problemów z uznaniem spełnienia wymagań niezbędnych do wydania certyfikatu.

  Na kurs należy przynieść oryginały dokumentów – w celu potwierdzenia zgodności kopii (skanów) z oryginałami.

 • Czy można uaktualnić certyfikat wydany w innym kraju?

  Polska Administracja Morska nie odnawia certyfikatów wydanych w innych krajach.
  Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs główny w Polsce.

 • Do you conduct the courses in English? How much they cost?

  Standard prices given on our website apply to classes conducted in groups of approx. 10 people in Polish.

  We can also conduct our courses in English – we have the consent of the Polish Maritime Administration.

  All information can be found on our website: www.cersar.pl – English translation:
  https://cersar-pl.translate.goog/?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp

  The English language courses are a bit more tempting.

  The standard price for participation in the training in a group of approx. 10 people is double the standard Polish price.

  On special request, we can prepare classes for individual people (3-4 people) in English at a 3-4x standard Polish price on an individually agreed date (it is still much cheaper than relevant training conducted in other countries).

  It is worth noting, however, that the Polish Maritime Administration does not renew certificates issued in other countries. Persons holding such certificates may either renew them in the country of issue or complete the main course in Poland again. Documents specified in the prerequisites, which were issued in another country, must, in order to be recognized in Poland, must be confirmed by the Maritime Administration of the country in which they were issued.

  WRITE to us and provide the names of the training and the preferred dates of the courses you are interested in.

 • Czy można ukończyć szkolenia w ramach REKONWERSJI?

  TAK – wszystkie osoby uprawnione do pomocy rekonwersyjnej (zawodowi żołnierze odchodzący do rezerwy) mogą ukończyc organizowane przez nas przeszkolenia – uzyskując nowe uprawnienia zawodowe.

 • Jaki jest MINIMALNY WIEK umożliwiający udział w przeszkoleniach STCW?

  Aby wziąć udział w organizowanych przez nas przeszkoleniach STCW trzeba mieć ukończone 16 lat.
  Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych do:

  • udziału w przeszkoleniu,
  • odebrania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.
 • Jak ZAPISAĆ SIĘ na interesujący mnie kurs?

  Zapisanie się na organizowane przez nas zajęcia jest wyjątkowo proste
  – należy wejść na stronę danego przeszkolenia i wybrać najodpowiedniejszy termin
  (ze wskazaniem grupy zawodowej: marynarz, rybak, student, żeglarz)
  a następnie ‘kliknąć’ przycisk ZAPISZ SIĘ.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu opłaty za kurs
  na podany adres e-mail przyjdzie potwierdzenie rejestracji wraz z fakturą.

  Nie trzeba do nas przychodzić ani telefonować 
  – wszystko można zrobić przez internet
  (o każdej porze dnia i nocy)!

  Przy rejestracji internetowej nie zapomnij o podaniu KODU RABATOWEGO
  (podanego np. na dole naszej stronie głównej), który obniży cenę kursu!

 • Jakie są TERMINY kursów i jakie są ich CENY?

  Informacje na temat najbliższych TERMINÓW przeszkoleń znajdują się na Stronie Głównej
  – w części zatytułowanej ‘Nadchodzące szkolenia’.

  TERMINY poszczególnych kursów podane są także na podstronach opisujących każde z przeszkoleń.

  KOSZTY poszczególnych szkoleń znajdują się w CENNIKU oraz na stronie każdego z kursów.

  Wpisanie KODU RABATOWEGO podczas rejestracji internetowej OBNIŻA CENĘ!

 • Co zrobić aby otrzymać FAKTURĘ potwierdzającą wniesienie opłaty za kurs?

  Proces rejestracji na organizowane przez nas przeszkolenia odbywa sie online i zakończony jest podaniem danych kursanta (niezbędnych do wystawienia certyfikatu przez Urząd Morski) oraz dokonaniem płatności online za wybrane przeszkolenia.

  Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym nasz system automatycznie wystawi FAKTURĘ, która zostanie przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

  Każda rejestracja zakończona opłaceniem szkolenia kończy się wystawieniem i przesłaniem faktury.

  Jeśli na wskazany adres e-mail nie dotarła faktura, to prosimy o sprawdzenie folderu ze spamem – gdyby mimo wszystko takiego dokumentu tam nie było, to prosimy o kontakt w tej sprawie – jeszcze raz ‘ręcznie’ prześlemy fakturę na wskazany adres e-mail. 

 • Nie mogę ZAPŁACIĆ online - czy można zapłacić przelewem (jaki jest NUMER KONTA)?

  Tak – istnieje możliwość dokonania opłaty za udział w przeszkoleniu za pomocą przelewu bankowego.

  Po rejestracji na wybrane szkolenie poprzez naszą stronę internetową
  (po przerwaniu procesu rejestracji na stronie wymagającej zalogowania się w banku – w celu wykonania płatności online)
  można wysłać przelew na nasze konto bankowe: 05 1140 2004 0000 3702 8181 9559
  (na kwotę wynikającą z wybranego szkolenia + certyfikat) – z podaniem nazwy i terminu opłaconego kursu
  (odbiorca przelewu: Centrum Edukacyjne CERSAR).

  Po opłaceniu przeszkolenia w ten sposób prosimy o przesłanie na nasz adres e-mail: biuro@cersar.pl skanu potwierdzenia przelewu.

  Po dotarciu wpłaty na nasze konto bankowe zostanie wystawiona faktura (na dane podane w formularzu rejestracyjnym),
  która będzie wysłana na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 • Jak DOPŁACIĆ za przesyłkę certyfikatu (nie mogę odebrac go osobiście)?

  Na każdą otrzymaną przez nas wpłatę musi być wystawiona faktura
  – aby opłacić przesyłkę proszę więc dodać jakieś przeszkolenie do ‘koszyka’ na naszej stronie i zaznaczyć opcję przesyłki
  – w dalszym etapie proszę usunąć dodane przeszkolenie
  (zostanie tylko 15 zł za przesyłkę) i opłacić zamówienie.

  Prosimy nie dokonywać wpłaty 15 zł bezpośrednio na nasze konto.

 • Jak odbywa się ZALICZENIE przeszkolenia?

  Aby zaliczyć wybrane przeszkolenie należy:

  • być obecnym na zajęciach i potwierdzić to podpisami na listach obecności,
  • ćwiczenia zaliczyć w formie demonstracji umiejętności,
  • wykłady zaliczyć w formie testu – przeprowadzanego na koniec zajęć.
 • Czy można zapisać się na kurs przez INTERNET?

  W związku z umieszczonymi na naszej stronie internetowej szczegółowymi opisami oferowanych przez nas przeszkoleń – wraz z opisem wymagań wstępnych oraz zaplanowanymi termiami tych kursów REJESTRACJA PRZEZ INTERNET JEST NAJLEPSZYM SPOSOBEM na zapisanie sie na wybrane szkolenie!

  Rejestracja przez naszą stronę www umożliwia także dokonanie płatności za wybrany kurs oraz zapewnia automatyczne wygenerowanie stosownej faktury – eliminując możliwość pojawienia się błędnych danych, które mogłyby wystąpić np. podczas dyktowania tych niezbędnych informacji przez telefon.

  Rejestracja przez internet daje także możliwość skorzystania z RABATU – po wpisaniu kodu dostępnego na dole strony głównej naszego serwisu www.

 • Jak przygotować się do zajęć basenowych (ITR) i poligonowych (p.poż.)
  oraz 'na wodach otwartych' (ratownik, starszy ratownik)?

  Podczas zajęć praktycznych należy posiadać:

  • na basenie (ITR i uaktualnienie ITR):
   strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki; osoby z długimi włosami powinny mieć czepek kąpielowy.
  • na poligonie p.poż.:
   gorsze ubranie i rękawiczki chroniące przed ubrudzeniem, pełne obuwie (wodoodporne).
  • na ćwiczeniach na ‘wodach otwartych’ (ratownik, starszy ratownik):
   ubranie, które może zostać zmoczone podczas ćwiczeń, dobrane odpowiednio do panujących warunków pogodowych oraz pełne buty sportowe; rzeczy do przebrania po ćwiczeniach oraz ręcznik.
  • na ćwiczeniach na ‘wodach otwartych’ (ITR, uaktualnienie ITR):
   ręcznik, klapki, strój kąpielowy (dla Pań: najlepiej strój jednoczęściowy, może być kąpielowy, mogą być leginsy, spodenki, koszulka lub też pianka do pływania; dla Panów: slipy lub szorty i/lub odzież termiczna, legginsy, koszulka) – do założenia pod kombinezon ratunkowy.

  Osoby niespełniające w/w wymagań mogą nie zostać dopuszczone do zajęć praktycznych.

 • Gdzie odbywają się ćwiczenia basenowe (ITR) i poligonowe (p.poż.)?

  • Ćwiczenia poligonowe w ramach kursów przeciwpożarowych przeprowadzane są na poligonie przeciwpożarowym w Gdyni przy ul. Węglowej / Chrzanowskiego lub w szczególnych przypadkach na innym poligonie p.poż. w pobliżu Gdyni (na który zostanie zapewniony transport).
  • Ćwiczenia basenowe w ramach Indywidualnych Technik Ratunkowych przeprowadzane są na pływalni Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni przy ul. Grudzińskiego 1.
   – w przypadku braku dostępu do pływalni (remont, awaria itp.) zajęcia mogą odbywać się na ‘wodach otwartych’ (na Zatoce Gdańskiej).
  • Ćwiczenia na wodach otwartych w ramach Indywidualnych Technik Ratunkowych przeprowadzane są (w razie remontu lub awarii i braku dostępu do pływalni) na przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej – w rejonie Basenu Jachtowego w Gdyni

  W przypadku problemu z dojazdem na w/w ćwiczenia prosimy o informację na ten temat – zorganizujemy transport na te zajęcia.

 • Gdzie mogę ZAPARKOWAĆ swój samochód?

  Siedziba naszego Ośrodka Szkoleniowego zlokalizowana jest w centrum Gdyni – objętym Strefą Płatnego Parkowania (Strefa Śródmiejska NIEBIESKA), w której ceny za postój wynoszą od 5,50 zł za godzinę.

  W przypadku braku ogólnodostępnych miejsc postojowych możliwe jest pozostawienie auta na podziemnym parkingu pod Gdyńskim Centrum Filmowym zlokalizowanym przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni (ok. 220 m od naszego Centrum Edukacyjnego), na którym ceny za postój wynoszą od 4,50 zł za godzinę.

  W celu uniknięcia opłat za parkowanie należy zostawić samochód poza Strefą Płatnego Parkowania.

 • Jak długo trzeba czekać na wydanie certyfikatu?

  Świadectwo przeszkolenia (certyfikat) zazwyczaj jest do odebrania w naszej Morskiej Jednostce Edukacyjnej w ciągu ok. 3-8 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

  Dokument ten jest wydawany przez Urząd Morski w Gdyni – na podstawie Wniosku i Protokołu przekazanych przez nasz morski ośrodek szkoleniowy
  (odpowiednie dokumenty przekazujemy do Urzędu w pierwszych dniach roboczych po zakończeniu przeszkolenia).

  W szczególnie pilnych sytuacjach – po wcześniejszym wypełnieniu Wniosku i odebraniu od nas Zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia – można samodzielnie zgłosić się do Urzędu Morskiego po odbiór certyfikatu.

 • Jak odebrać świadectwo ukończenia przeszkolenia? Czy certyfikat może zostać wysłany?

  Na podstawie wniosku (który jest podpisywany przez kursantów na początku każdego przeszkolenia)
  odbieramy certyfikat z Urzędu Morskiego i informujemy (za pomocą poczty elektronicznej e-mail)
  o tym wszystkie osoby, których dokumenty są w naszym ośrodku szkoleniowym.

  Certyfikat można odebrać osobiście – po telefonicznym umówieniu terminu.
  Można także pisemnie upoważnić wskazaną osobę do odbioru tego dokumentu.

  Osoby, które podczas rejestracji na wybrane przeszkolenie wybrały opcję wysyłki dokumentu
  proszone są o odpowiedź na otrzymanego e-maila ze wskazaniem adresu, na jaki wysłać certyfikat
  (wyślemy go listem poleconym).

 • Jak zamówić przesyłkę certyfikatu?

  Podczas rejestracji na wybrane szkolenie można wybrać opcję ‘Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym’ (w cenie 15 zł).

  Jeśli ktoś nie wybrał tej opcji podczas rejestracji, ale będzie chciał, aby certyfikat został wysłany, to można zrobić to także później – zgodnie z poniższą informacją:

  Na każdą otrzymaną przez nas wpłatę musi być wystawiona faktura – aby opłacić przesyłkę należy więc dodać jeszcze raz wybrane przeszkolenie (lub jeśli nie jest już dostępny wybrany termin, to jakieś inne szkolenie) do ‘koszyka’ na naszej stronie i zaznaczyć opcję przesyłki – w dalszym etapie trzeba usunąć dodane przeszkolenie (zostanie tylko 15 zł za przesyłkę) i opłacić zamówienie.

  Można także zamówić przesyłkę certyfikatu za pobraniem – przesyłając do nas e-maila w tej sprawie (odpowiadając na wiadomość o tym, że certyfikat jest już wydany przez Urząd Morski). W takim przypadku dokument wysyłamy Pocztex’em.

 • Gdzie mam przyjść na wybrany kurs?

  Organizowane przez nas przeszkolenia rozpoczynają się (zazwyczaj) w naszej siedzibie przy ul. Świętojańskiej 32/2 w Gdyni.

  W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą rozpocząć się w innej lokalizacji – w takim przypadku każdy kursant zostaje zawsze o tym powiadomiony przed rozpoczęciem danego szkolenia.

 • O której godzinie rozpoczynają się zajęcia na wybranym przeze mnie kursie?

  Zajęcia w naszym ośrodku szkoleniowym standardowo rozpoczynają się o godz. 07:50.
  Poszczególne przeszkolenia mogą rozpoczynać się jednak o innej godzinie.

  Przed kursem prosimy sprawdzić swoje konto poczty elektronicznej
  – 2-4 dni przed szkoleniem przesyłamy informację z podaniem godziny rozpoczęcia zajęć.
  Prosimy o przybycie ok. 10 minut przed wskazaną godziną
  (aby dopełnić niezbędne formalności przed rozpoczęciem zajęć).

  W przypadku braku e-maila z podaną godziną rozpoczęcia szkolenia
  prosimy o sprawdzenie ‘spamu’ albo o kontakt telefoniczny
  w celu uzyskania informacji na temat właściwej godziny rozpoczęcia kursu.

 • Gdzie znajdę nocleg w centrum Gdyni?

  Poniżej znajduje się mapka z proponowanymi miejscami noclegowymi w centrum Gdyni
  (domyślnie ceny podane są dla 2 osób – można to zmienić w opcjach wyszukiwania):

  Booking.com