poziom:

certificate of proficiency in security awareness AND certificate of proficiency for seafarers with designated security duties

Pakiet 2 szkoleń w zakresie ochrony: Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku + Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

czas trwania: 1 dni (9 godzin)

wykłady: 7 godzin

ćwiczenia: 2 godzin

 • Pakiet 2 szkoleń w zakresie ochrony: Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku + Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

 • certificate of proficiency in security awareness AND certificate of proficiency for seafarers with designated security duties

 • PSA and DSD

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Pakiet 2 szkoleń w zakresie ochrony: Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku + Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
Wydanie podwójnego certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (2 x Świadectwo Przeszkolenia) 40
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenia opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 3.26 i IMO 3.27.

Program kursów obejmuje: opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony statku, rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi, przeprowadzanie kontroli statku i ocena stanu jego ochrony, wybór i realizowanie odpowiednich procedur ochrony, rozróżnianie rodzajów wyposażenia i systemów ochrony oraz znajomość ich ograniczeń.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji pakietu 2 kursów online należy dołączyć opłatę za wydanie 2 certyfikatów przez Urząd Morski.

Najbliższe terminy

2 szkolenia: Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku oraz Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony trwają 1 dzień – w środę.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
08.11.2023 - 08.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.11.2023 - 15.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.11.2023 - 22.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.11.2023 - 29.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.12.2023 - 06.12.2023
13.12.2023 - 13.12.2023
20.12.2023 - 20.12.2023
27.12.2023 - 27.12.2023organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych!

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za 2 świadectwa wydawane przez Urząd Morski (20 zł za każde świadectwo).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwa ukończenia szkoleń nie podlegają odnowieniu.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.