basic safety training in personal safety and social responsibilities

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

czas trwania: 2 dni (20,5 godzin)

wykłady: 18 godzin

ćwiczenia: 2,5 godzin

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.21.

Program kursu obejmuje zapoznanie ze spektrum zagrożeń na statku morskim w tym zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy, komunikowanie się z załogą, wydawanie komend, podporządkowywanie się komendom, rozpoznawanie zagrożeń na statku i odpowiednie reagowanie w sytuacjach, gdy wystąpi zagrożenie, właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, znajomość statkowych planów alarmowych, sygnałów alarmowych oraz obowiązków przyporządkowanych planem alarmowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji zanieczyszczenia środowiska lub wycieku substancji szkodliwych. Dodatkowo: rozróżnianie zachowań ludzkich oraz rozumienie zagrożeń spowodowanych uzależnieniami.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej trwa 2 dni – od poniedziałku do wtorku.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • 10.01. – 11.01.2022
 • 17.01. – 18.01.2022
 • 24.01. – 25.01.2022
 • 31.01. – 01.02.2022
 • 07.02. – 08.02.2022
 • 21.02. – 22.02.2022
 • 07.03. – 08.03.2022
 • 21.03. – 22.03.2022
 • 04.04. – 05.04.2022
 • 19.04. i 24.04.2022
 • 09.05. – 10.05.2022
 • 23.05. – 24.05.2022
 • 06.06. – 07.06.2022
 • 20.06. – 21.06.2022
 • 27.06. – 28.06.2022
 • 04.07. – 06.07.2022
 • 11.07. – 12.07.2022
 • 18.07. – 19.07.2022
 • 25.07. – 26.07.2022
 • 01.08. – 02.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 08.08. – 09.08.2022 – brak wolnych miejsc
 • 16.08. i 21.08.2022 (WT i ND) – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 22.08. – 23.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 29.08. – 30.08.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 05.09. – 06.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 12.09. – 13.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 19.09. – 20.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 26.09. – 27.09.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 03.10. – 04.10.2022 – są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
 • 10.10. – 11.10.2022 – przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
 • 24.10. – 25.10.2022
 • 14.11. – 15.11.2022
 • 28.11. – 29.11.2022
 • 12.12. – 13.12.2022
 • 09.01. – 10.01.2023

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

Basic safety training in personal safety and social responsibilities

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

BWiOW