basic safety training in personal safety and social responsibilities

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

czas trwania: 2 dni (20,5 godzin)

wykłady: 18 godzin

ćwiczenia: 2,5 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

 • Basic safety training in personal safety and social responsibilities

 • Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

 • BWiOW

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.21.

Program kursu obejmuje zapoznanie ze spektrum zagrożeń na statku morskim w tym zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy, komunikowanie się z załogą, wydawanie komend, podporządkowywanie się komendom, rozpoznawanie zagrożeń na statku i odpowiednie reagowanie w sytuacjach, gdy wystąpi zagrożenie, właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, znajomość statkowych planów alarmowych, sygnałów alarmowych oraz obowiązków przyporządkowanych planem alarmowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji zanieczyszczenia środowiska lub wycieku substancji szkodliwych. Dodatkowo: rozróżnianie zachowań ludzkich oraz rozumienie zagrożeń spowodowanych uzależnieniami.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej trwa 2 dni – od poniedziałku do wtorku.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
31.10.2022 - 06.11.2022(PN i ND) – brak wolnych miejsc
7.11.2022 - 08.11.2022brak wolnych miejsc
14.11.2022 - 15.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
21.11.2022 - 22.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
28.11.2022 - 29.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
05.12.2022 - 06.12.2022
12.12.2022 - 13.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.12.2022 - 20.12.2022przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
02.01.2023 - 03.01.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
(kurs w tym terminie możemy przeprowadzić tylko dla grupy zorganizowanej złożonej z min. 6 osób).
09.01.2023 - 10.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
16.01.2023 - 17.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.01.2023 - 24.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
30.01.2023 - 31.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.02.2023 - 4.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.02.2023 - 14.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.02.2023 - 21.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.02.2023 - 28.02.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.03.2023 - 07.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.03.2023 - 14.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.03.2023 - 21.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.03.2023 - 28.03.2023
03.04.2023 - 04.04.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
11.04.2023 - 16.04.2023(WT i ND) - przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
17.04.2023 - 18.04.2023
24.04.2023 - 25.04.2023
08.05.2023 - 09.05.2023
15.05.2023 - 16.05.2023
22.05.2023 - 23.05.2023
29.05.2023 - 30.05.2023
12.06.2023 - 11.06.2023
19.06.2023 - 20.06.2023
26.06.2023 - 27.06.2023

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.
 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne bezterminowo.

Uwagi

Obecnie warunkiem pracy na statku jest także posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).