poziom:

training in advanced fire fighting

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy

czas trwania: 3 dni (30 godzin)

wykłady: 17 godzin

ćwiczenia: 13 godzin

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy

 • Kurs PPOŻ - stopień wyższy

 • Training in advanced fire fighting

 • Ochrona p.poż. STCW - stopień wyższy

 • AFF

Wybierz termin dla siebie

dla marynarza(i pracownika na statku)

dla studenta*(i pracownika naukowego)

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 2.03.

Program kursu obejmuje przygotowanie marynarzy i oficerów statków oraz jednostek wiertniczych do działalności prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej statku oraz zwalczania pożaru, kierowanie operacjami zapobiegania i walki z pożarem, w tym przy współpracy z portem, organizowanie i szkolenie grup do walki z pożarem w morzu i w porcie, wykonywanie obsługi technicznej instalacji i sprzętu pożarniczego, analizowanie wypadków pożarów i wykonywanie sprawozdań, sprawowanie kontroli nad osobami poszkodowanymi w pożarach. Wykorzystywanie sprzętu przenośnego do walki z pożarem na statku, uruchamianie stacjonarnych instalacji gaśniczych oraz kierowanie akcją gaśniczą na statku.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu

Najbliższe terminy

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy trwa 3 dni – od poniedziałku do środy.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejne terminy: kwiecień 2023,
 • przyjmujemy telefoniczne zapisy na kolejne terminy: maj 2023.
DataUwagi
10.01.2022 - 12.01.2022
07.02.2022 - 9.02.2022
07.03.2022 - 09.03.2022
04.04.2022 - 06.04.2022
09.05.2022 - 11.05.2022
06.06.2022 - 08.06.2022
25.07.2022 - 27.07.2022
26.09.2022 - 28.09.2022brak wolnych miejsc
24.10.2022 - 26.10.2022brak wolnych miejsc
12.12.2022 - 14.12.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.02.2023 - 08.02.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
06.03.2023 - 08.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
03.04.2023 - 05.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.05.2023 - 10.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online

Wymagania wstępne

 • Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego.
 • W przypadku posiadania tego świadectwa wydanego w innym kraju niż Polska należy dołączyć do niego poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o jego autentyczności.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną następujące dokumenty:
  – ważne świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego (ew. wraz z poświadczeniem autentyczności).
  Oryginał w/w dokumentu należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić go do weryfikacji.
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas zajęć.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi