UAKTUALNIENIE

poziom:

proficiency in fast rescue boats – refreshment

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika (morskiego)

czas trwania: 1-2 dni (8 godzin)

wykłady: 4 godzin

ćwiczenia: 4 godzin

 • Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

 • Kurs uaktualniający na świadectwo starszego ratownika morskiego

 • Proficiency in Fast Rescue Boats - refreshment

 • Starszy Ratownik Morski - odnowienie

 • FRB - refreshment

Wybierz termin dla siebie

* - przed rozpoczęciem przeszkolenia należy przedstawić odpowiednie uprawnienie do skorzystania z obniżonej ceny.

wybrane szkolenie dla:

data rozpoczęcia szkolenia:

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika (morskiego)
Wydanie certyfikatu do przeszkolenia STCW / Urząd Morski (Świadectwo Przeszkolenia) 20
Dodanie kosztu pakowania i przesyłki listem poleconym (zaznacz jeśli nie będziesz mógł po kursie odebrać certyfikatu osobiście): 15
cena łącznie

Informacje podstawowe

Przeszkolenie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.24.

Certyfikat

Podczas dokonywania rezerwacji należy dołączyć opłatę na rzecz Urzędu Morskiego za wydanie certyfikatu.

Najbliższe terminy

Przeszkolenie uaktualniające na świadectwo starszego ratownika trwa 1-2 dni.
W najbliższym czasie zajęcia będą odbywały się w dniach:

DataUwagi
25.10.2022 - 26.10.2022brak wolnych miejsc
02.11.2022 - 03.11.2022(ŚR-CZ) - brak wolnych miejsc
08.11.2022 - 09.11.2022brak wolnych miejsc
16.11.2022 - 17.11.2022(ŚR-CZ) - brak wolnych miejsc
24.11.2022 - 25.11.2022(CZ-PT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.11.2022 - 30.11.2022są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
12.12.2022 - 13.12.2022(PN-WT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
21.12.2022 - 22.12.2022(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.12.2022 - 30.12.2022(CZ-PT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
03.01.2023 - 04.01.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
11.01.2023 - 12.01.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
16.01.2023 - 17.01.2023(PN-WT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
02.02.2023 - 03.02.2023(CZ-PT) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.02.2023 - 09.02.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.02.2023 - 16.02.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.03.2023 - 02.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.03.2023 - 09.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
14.03.2023 - 15.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.03.2023 - 23.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
30.03.2023 - 31.03.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.04.2023 - 07.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.04.2023 - 14.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.04.2023 - 21.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.04.2023 - 28.04.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
04.05.2023 - 05.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
10.05.2023 - 11.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
15.05.2023 - 16.05.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
25.05.2023 - 26.05.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.06.2023 - 02.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
05.06.2023 - 05.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
12.06.2023 - 13.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.06.2023 - 20.06.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
26.06.2023 - 27.06.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
05.07.2023 - 05.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
11.07.2023 - 12.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
18.07.2023 - 19.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.07.2023 - 26.07.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
01.08.2023 - 02.08.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
08.08.2023 - 09.08.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
16.08.2023 - 17.08.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.08.2023 - 23.08.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
29.08.2023 - 30.08.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.09.2023 - 06.09.2023(ŚR) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.09.2023 - 14.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.09.2023 - 20.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.09.2023 - 26.09.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
03.10.2023 - 04.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
10.10.2023 - 11.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
17.10.2023 - 18.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
24.10.2023 - 25.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
30.10.2023 - 31.10.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.11.2023 - 07.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
14.11.2023 - 15.11.2023przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
21.11.2023 - 22.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
28.11.2023 - 29.11.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
05.12.2023 - 05.12.2023WT - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
12.12.2023 - 13.12.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
19.12.2023 - 20.12.2023są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.12.2023 - 28.12.2023(ŚR-CZ) - są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
04.01.2024 - 05.01.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
organizacja szkolenia uzależniona od ilości zgłoszeń
08.01.2024 - 09.01.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
17.01.2024 - 18.01.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
23.01.2024 - 24.01.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
06.02.2024 - 07.02.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.02.2024 - 14.02.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.02.2024 - 21.02.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
27.02.2024 - 28.02.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
04.03.2024 - 05.03.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
14.03.2024 - 15.03.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
21.03.2024 - 22.03.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
26.03.2024 - 27.03.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
04.04.2024 - 05.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
09.04.2024 - 10.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
17.04.2024 - 18.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
25.04.2024 - 26.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
29.04.2024 - 30.04.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
07.05.2024 - 08.05.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
15.05.2024 - 16.05.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
22.05.2024 - 23.05.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
27.05.2024 - 28.05.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
04.06.2024 - 05.06.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
13.06.2024 - 14.06.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
20.06.2024 - 21.06.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
25.06.2024 - 26.06.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
02.07.2024 - 03.07.2024przed rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny – aby sprawdzić dostępność
11.07.2024 - 12.07.2024są jeszcze wolne miejsca – można rejestrować się online
18.07.2024 - 19.07.2024
25.07.2024 - 26.07.2024
30.07.2024 - 31.07.2024
06.08.2024 - 07.08.2024
13.08.2024 - 14.08.2024
20.08.2024 - 21.08.2024
27.08.2024 - 28.08.2024

Wymagania wstępne

 • Posiadanie:
  – ważnego świadectwa starszego ratownika lub takiego świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż 1 rok przed rozpoczęciem kursu,
  – 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do kursu.
 • Polska Administracja Morska nie odnawia świadectw (certyfikatów) wydanych w innych krajach. Osoby posiadające takie świadectwa mogą albo odnowić je w kraju wydania albo odbyć ponownie, w całości kurs podstawowy w Polsce.

Informacje dodatkowe

 • Warunkiem przystąpienia do zajęć jest wcześniejsza rezerwacja kursu przez stronę internetową lub telefoniczna oraz dokonanie zapłaty za kurs i opłatę administracyjną za świadectwo wydawane przez Urząd Morski (20 zł).
 • Przed rozpoczęciem kursu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu) należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – kopię odnawianego świadectwa,
  – kopię książeczki żeglarskiej dokumentującą min. 6-miesięczną praktykę pływania,
  – zdjęcie do certyfikatu.
  Oryginały w/w dokumentów należy mieć ze sobą w dniu rozpoczęcia kursu i udostępnić je do weryfikacji.
 • W dniu rozpoczęcia zajęć należy posiadać i udostępnić oryginały dokumentów określonych w wymaganiach wstępnych.
 • Podczas zajęć praktycznych należy mieć ze sobą:
  – ubranie, które może zostać zmoczone podczas ćwiczeń, dobrane odpowiednio do panujących warunków pogodowych oraz pełne buty sportowe,
  – rzeczy do przebrania po ćwiczeniach oraz ręcznik
 • Podczas zajęć należy posiadać dowód osobisty lub paszport.
 • Podczas dokonywania rezerwacji kursu online należy dołączyć opłatę za wydanie certyfikatu przez Urząd Morski.
 • W cenę kursu wliczona jest kawa i herbata podczas wykładów.

Sposób oceny

 • Wykłady – zaliczenie w formie testu.
 • Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności

Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.

Uwagi

 • W przypadku zbyt małej ilości zapisanych osób zastrzegamy możliwość zmiany terminu kursu.
 • Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych (uzależnionych od ograniczeń /np. awaria, remont itp./ związanych z łodzią ratowniczą) zajęcia na wodzie mogą zostać przełożone na inny termin – wykraczający poza wstępnie zaplanowane daty szkolenia.
 • Obecnie warunkiem pracy na statku jest posiadanie przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku (Security Awarness).
 • W terminie kursu FRB można wziąć udział w kursie na sternika motorowodnego ISSA i/lub PZMWiNW.